Debatt. .

2017-10-05 13:24
Bild: Pi Frisk/SvD/TT

En hållbar gruvnäring kräver att alunskiffern fredas

All exploatering av alunskiffer medför omfattande miljörisker oavsett vad man utvinner, det kan ingen modern teknik ändra på. Näringsminister Mikael Damberg bör därför säkerställa att denna bergart fredas särskilt nu när minerallagstiftningen ses över. Ett förbud mot utvinning av olja, gas och uran löser inte problemet.

Riksdagsledamöterna Jonas Eriksson och Lorentz Tovatt (MP) argumenterar för ett nationellt förbud mot exploatering av alunskiffer (svd.se den 30 augusti). Det är mycket välkommet att företrädare för ett regeringsparti nu på allvar pratar om denna gruvindustrins skuggsida. Frågan har ingen höger-vänster-dimension; i berörda regioner har lokala, regionala och nationella politiker från alla etablerade partier engagerat sig.

Bakgrunden är att nuvarande minerallagstiftning lockar prospekteringsföretag från hela världen till våra kommuner, där de vill ansöka om tillstånd för gruvdrift motsvarande den som orsakade miljökatastrofen i finska Talvivaaragruvan för några år sedan.


VAR MED OCH BRYT MEDIEMONOPOL

Teckna en prenumeration på din lokala ETC-tidning


Vi företräder 11 av det 40-tal kommuner som har merparten av landets alunskiffer i vår berggrund. Vi har sedan många år tillbaka krävt att kommuner ska få möjligheten att säga nej till prospektering i alunskiffer. När frågan nu lyfts på allvar vill vi uppmana regeringen och riksdagen att lyssna – det är hög tid att gå från ord till handling.

Svensk minerallagstiftning pekas år efter år ut som en av världens mest exploateringsvänliga av kanadensiska tankesmedjan Fraser Institute. Till symboliska kostnader och med effektiva myndigheters stöd kan prospekteringsföretag från hela världen provborra och gräva i våra alunskiffrar, oftast utan att varken kommuner eller markägare har något att säga till om.

Vi vill understryka vad Eriksson och Tovatt konstaterar – det förbud mot utvinning av olja, gas och uran som just nu utreds och diskuteras i regeringen skulle inte lösa problemet. Av cirka 40 aktuella undersökningstillstånd som rör alunskiffer är det bara en del som gäller olja, gas och uran; övriga avser exempelvis arsenik, zink, koppar, nickel och vanadin.

All storskalig exploatering av alunskiffer medför risker för omfattande miljöförstöring, oavsett vad man säger sig vilja utvinna. När alunskiffern bearbetas frigörs tungmetaller och radioaktiva ämnen som innebär allvarliga och långsiktiga miljöhot.

Eftersom bergarten är kalkrik förekommer den dessutom i områden med särskilt bördig jordbruksmark som behövs för livsmedelsförsörjningen, både nu och i framtiden.

Denna sommar har Sverige haft historiskt låga nivåer av grundvatten. Många av de aktuella undersökningstillstånden i alunskiffer kan leda till att grundvatten kontamineras redan vid provborrning.

Det är hög tid att ändra minerallagstiftningen och stänga dörren för de prospekteringsföretag vars blotta närvaro lägger en död hand över områden och motverkar en hållbar utveckling i våra kommuner. För kommande generationers skull uppmanar vi ansvariga ministern Mikael Damberg att gå från ord till handling!

Carl Piper, jordbrukare, initiativtagare till kommunuppropet
AnnSofie Andersson, kommunstyrelsens ordförande (S), Östersund
Peter Bergman, kommunstyrelsens ordförande (S), Åre,
Birgitta Jönsson, kommunstyrelsens ordförande (S), Svalöv
Therese Kärngard, kommunstyrelsens ordförande (S), Berg
Stefan Lissmark, kommunstyrelsens ordförande (S), Höör
Susanne Meijer, kommunstyrelsens ordförande (S), Hörby
Kent Mårtensson, kommunstyrelsens ordförande (S) Ystad
Leif Sandberg, kommunstyrelsens ordförande (C) Tomelilla
Maria Söderberg, kommunstyrelsens ordförande (C), Krokom
MatsErik Westerlund, kommunstyrelsens ordförande, Dorotea Kommunlista, Dorotea
Henrik Yngvesson, kommunstyrelsens ordförande (M), Mörbylånga