Debatt. .

2016-10-24 06:00
”Klimatförändringarna kommer inte bara påverka oss utan även efterkommande generationen på ett sätt som vi knappt kan föreställa oss. Det är vi, som samhälle, som bär ansvar för att bryta denna utveckling”, skriver debattörerna.
”Klimatförändringarna kommer inte bara påverka oss utan även efterkommande generationen på ett sätt som vi knappt kan föreställa oss. Det är vi, som samhälle, som bär ansvar för att bryta denna utveckling”, skriver debattörerna.

En storregion måste ta ­ansvar för klimatfrågan

Satsa på en attraktiv kollektivtrafik som är både fysiskt och ekonomiskt tillgänglig för invånarna i Mellansverige, skriver företrädare för SSU, som vill se en rejäl klimatsatsning i en kommande storregion.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per månad

Från

39 kr

Beställ här!

Beställ senast söndag 24 okt så får du en hel månad för bara 39 kr.

Betala per år

Från

1500 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per år. Avsluta när du vill.

Vi delar alla samma jord, och om allt går vägen snart en mellansvensk region. Till 2019 är det tänkt att storregion "Mellansverige" ska vara verklighet, och vi som är unga och politiskt aktiva välkomnar de möjligheter det för med sig. 


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det du läser?
Swisha en peng till: 123 148 087 0


För vi ser i dag ett samhälle i kraftig förändring. Människor flyttar, rörelsemönster ändras och behoven blir större. Samtidigt så hänger inte den politiska indelningen med i utvecklingen när frågorna blir alltmer komplexa. En storregion blir då viktig för att möta framtidens utmaningar, men kan den klara av den allra största – klimatet?

Klimatet är vår tids ödesfråga. Om det inte sker en radikal förändring, om vi inte överträffar Parisavtalet, så riskerar hela länder att gå under. Klimatförändringarna kommer inte bara påverka oss utan även efterkommande generationen på ett sätt som vi knappt kan föreställa oss. Det är vi, som samhälle, som bär ansvar för att bryta denna utveckling. Vi måste klara av att ställa om till ett socialt samt miljö- och klimatmässigt hållbart samhälle. 

För en sådan omställning krävs ekonomisk och politisk styrka, något som en storregion kommer att kunna bidra med. Det krävs också en politisk vilja och målmedvetenhet. Vi tänker därför göra vårt för att ta ansvar för framtidens utmaningar, och redan i dag presentera fyra frågor som kommuner och regioner/landsting i Mellansverige, kan börja arbeta med. 

1. Ökad tillgänglighet till kollektivtrafik

Vårt resande är inte hållbart och måste förändras. Då krävs en attraktiv kollektivtrafik som är både fysiskt och ekonomiskt tillgänglig för invånarna i Mellansverige. Det finns en enorm potential i en ökad samverkan mellan kommuner och landsting/regioner för att möjliggöra snabbare och mer bekväma resor, så att fler väljer kollektiva färdsätt. 

2. Ansvarsfulla upphandlingar

Varje år upphandlar det offentliga Sverige för över 600 miljarder kronor. Genom att ställa miljö- och klimatmässiga krav vid alla offentliga upphandlingar kan vi få en enorm grön effekt både inom den egna verksamheten och på marknaden. 

3. Ekonomiska incitament 

Trots att en stor del av den ekonomiska politiken sköts nationellt så finns det möjlighet för kommuner och landsting/regioner att använda sig av ekonomiska incitament för att uppmuntra klimatsmarta beteenden och lösningar. De möjligheterna bör ses över så att vi kan gå före och visa vägen. 

4. Offentligt risktagande

Den teknologiska utvecklingen är extremt viktig för att vi globalt ska klara klimatutmaningen. Ett stort problem i dag är att det råder brist på kapital, och att marknaden inte investerar i klimatsmarta lösningar. Därför måste det offentliga kompensera för marknadens misslyckande och genom ett ökat risktagande möjliggöra att fler klimat- och kostnadseffektiva lösningar växer fram. Ett första steg för kommuner och regioner/landsting är att se över de fondinnehav de har och omplacera dem inom gröna utvecklingsområden. 

Sammanfattningsvis så måste  det offentliga ta på sig ledarrollen i klimatfrågan, och stå för helhetsperspektivet. Annars riskerar vi en fortsatt utveckling där social samt miljö- och klimatmässig hållbarhet underordnas mål om konsumtion och tillväxt. Och en framtid där vi förstör vår egen planet och framtid. 

Johan Gynnhammar, Asal Gohari, m fl 
Johan Gynnhammar, ordförande SSU Örebro Asal Gohari, ordförande SSU Uppsala Amanda Guerra, ordförande SSU Västerås Jonas Persson, ordförande SSU Gävle Dabin Zabar, ordförande SSU Enköping Pelin Haci, ordförande SSU Sala. My Fröberg, ordförande SSU Möckeln.