Replik. .

2017-10-12 07:00
Bild: Claudio Bresciani/TT

”Försäkringskassan gör sitt yttersta för att hjälpa”

I ETC Örebro #37 skrev signaturen ”Uppgiven” om svårigheten att få råd om komplicerade frågor när hon besöker Försäkringskassan. Nu svarar ansvarig chef på kritiken.

Det är tråkigt att du inte har fått den hjälp du förväntade dig. Försäkringskassans medarbetare gör sitt yttersta för att hjälpa människor som av olika anledningar behöver komma i kontakt med oss.
 


VAR MED OCH BRYT MEDIEMONOPOL

Teckna en prenumeration på din lokala ETC-tidning


På servicekontoren träffar du handläggare som kan hjälpa dig med ärenden som rör Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket. Våra servicehandläggare hjälper till med:

• Blanketter
• Ansökningar
• Självbetjäningstjänsterna
• Allmän information
• Information om ditt ärende     
• På vissa kontor kan du även ansöka om id-kort

Om vi inte kan lösa ditt ärende, förmedlar vi informationen vidare till handläggare på respektive myndighet eller så kan du ringa vårt kundcenter.

Vi har valt att ersätta infobroschyrerna med webbtext därför att vi då kan säkerställa att informationen alltid är aktuell och uppdaterad. Vi vill även minska vår pappersför-brukning av miljöskäl. Via våra digitala kanaler kan man också själv sköta och följa upp sina ärenden.

Jag hoppas att du fick svar på dina funderingar. 

 

 

Tuija Rönnback 
Tuija Rönnback, Verksamhetsområdeschef på Försäkringskassan med ansvar för servicekontor