Debatt. .

2017-05-18 07:00
”Barn ska kunna ha rätt till grundläggande samhällsbärande funktioner utan rädsla för deportation”, skriver debattören.  Bild: Fredrik Sandberg/TT
”Barn ska kunna ha rätt till grundläggande samhällsbärande funktioner utan rädsla för deportation”, skriver debattören.

Inför blåljusfria zoner

De tillfälliga asyllagarna leder till att barn försvinner, hamnar i kriminalitet och utsätts för allvarliga brott som människohandel, skriver Jorge Londoño, förbundsordförande för Rädda barnens ungdomsförbund.

1 829 barn saknas just nu i Sverige på grund av den barnfientliga politik som riksdag och regering har bestämt. Barn straffas för att de är födda någon annanstans än här. Barn som har flytt ensamma från krig för att få en trygg och säker vardag i Sverige är skyddade av barnkonventionen, precis som alla barn som är födda i Sverige.

Den svenska regeringen har bestämt att barnkonventionen ska bli svensk lag. Efter det har riksdagen röstat igenom asyllagar som bryter mot just den konventionen. Att barn inte får återförenas med sina familjer och bara får tillfälliga uppehållstillstånd är exempel på just detta. Den tid det tar för barn och unga att få sitt första möte med Migrationsverket leder också ofta till en inneboende oro och rädsla. Rädda barnens ungdomsförbund är emot dessa asyllagar. 

Det är just de lagarna som leder till att barn försvinner, hamnar i kriminalitet och utsätts för allvarliga brott som människohandel. I dag finns det inte ens någon myndighet som ansvarar för dessa barn. Det finns inte heller några familjer som kan kalla in samhällskrafter för att hjälpa till i sökandet efter barnen eller driva letandet själva.

Vi kräver att de tillfälliga asyllagarna rivs upp och att Sverige tar sitt ansvar. Barn ska få vara barn och inte behöva leva i rädsla för att bli avvisade, och de ska ha rätt att återförenas med sina föräldrar.

Vi vill ha blåljusfria zoner, alltså att barn inte ska kunna hämtas av polis till avvisning från skolor, fritids, sjukhus eller vårdcentraler. Barn ska kunna ha rätt till grundläggande samhällsbärande funktioner utan rädsla för deportation. Vi vill att en särskild myndighet ska få ansvaret för att förbättra förutsättningarna för de barn som riskerar att försvinna eller för att återfinnas. Vi menar också att goda män ska få utbildning som har ett tydligt barnperspektiv och att de ska få kunskap om de trauman flyktingbarn råkar ut för.

Vi måste sluta göra skillnad på barn beroende på var de råkat födas. Enligt den barnkonvention som snart blir lag i Sverige har alla barn, oavsett vilka de är, rätt till liv, överlevnad och utveckling. 

 

Jorge Londoño  
förbundsordförande Rädda barnens ungdomsförbund