Debatt. .

2017-01-26 07:25
"Den som har varit inlagd på något av våra sjukhus i länet kan uppleva hemkomsten som både svår och stressande", skriver debattörerna.  Bild: Bertil Ericson/TT
"Den som har varit inlagd på något av våra sjukhus i länet kan uppleva hemkomsten som både svår och stressande", skriver debattörerna.

Inför hemtagningsteam

Kristdemokraterna vill införa särskilda hemtagningsteam. Det behövs för att underlätta hemgången från sjukhuset till det egna boendet, menar partiet.

Den som har varit inlagd på något av våra sjukhus i länet, USÖ, Karlskoga eller Lindesberg, kan uppleva hemkomsten som både svår och stressande. Även anhöriga kan känna oro för hur det ska fungera när hälsan och funktionerna inte är densamma som innan. Tyvärr är inte mottagandet i den egna bostaden alltid förberett på det sätt som det skulle behöva vara. Behovet av hemtjänst för att klara vardagslivet kan ha blivit större. Inte sällan finns det behov av att påbörja en intensiv rehabilitering. Resan från sjukhuset går dessvärre ofta till ett hem som gapar av tomhet och ensamhet. Kontrasten mot sjukhuset där personal ständigt var närvarande blir stor även om anhöriga finns tillgängliga. Det är mycket praktiskt som kan behöva ordnas. Nycklar, mat, mediciner, anpassningar i boendet – det är många saker som måste fungera när du precis kommit hem från en sjukhusvistelse.


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det du läser?
Swisha en peng till: 123 148 087 0


Allianspartierna i Örebro region uppmärksammade behovet av mer samverkan mellan regionen och de enskilda kommunerna i sin budget. Ingen ska behöva ramla mellan stolarna, och om det sker beror det antingen på att den som överlämnar släpper taget för tidigt eller att den som mottar helt enkelt inte tar emot.

Kristdemokraterna vill underlätta hemgången från sjukhuset till det egna boendet genom att införa hemtagningsteam. Det innebär att personal finns med från att hemgången planeras, och vid behov följer med i transporten hem. Samt hjälper till vid ankomsten till bostaden, säkerställer att det finns mat, ordnar med läkemedel för de första dagarna och kanske gör en första anpassning av boendet. 

Hemtagningsteamet har också en nyckelroll för att den rehabilitering som behövs snabbt kommer igång. Hemtagningsteam borde därför vara en naturlig utveckling för närsjukvården i regionen.

Hemtagningsteamet skulle även ansvara för överlämning till hemtjänsten eller övergången till egenvård med stöd av vårdcentralen. De skulle även kunna ge stöd den första tiden till dess att vård och omsorg i hemmet fungerar bra. Genom att underlätta hemgången från sjukhuset ökas tryggheten samtidigt som det minskar risken för snar återinläggning.

Hemtagningsteamet kan bestå av undersköterskor, arbetsterapeuter eller fysioterapeuter. Liknande arbetssätt finns redan på vissa håll i landet men det behöver finnas överallt och nå alla patienter. 

Inledningsvis kan det uppstå nya kostnader för regionen och kommunerna, men erfarenhet från exempelvis Eksjö lasarett, visar att återinläggningarna minskar vilket sammantaget gör att kostnaderna inte ökar. 

Vinsterna av att införa hemtagningsteam kan inte nog betonas. Samhällsekonomiskt är vinsten minskat behov av ytterligare sjukhusvård och mer omfattande omvårdnadsinsatser. För den vårdbehövande och dennes anhöriga är vinsten ökad trygghet, bättre hälsa, minskad stress och ökad värdighet. Det är dags att införa hemtagningsteam i alla kommuner och regioner/landsting!

Emma Henriksson (KD), Bo Rudolfsson (KD) , Ewa Sundkvist (KD)  
Emma Henriksson (KD) – Ordf i Socialutskottet i riksdagen Bo Rudolfsson (KD) – Kommunalråd Laxå kommun Ewa Sundkvist (KD) – Oppositionsråd Region Örebro län