Debatt. .

2016-11-14 09:27
"Kräver vi för mycket när vi fortsätter att påpeka att vi kvinnor har 87 procent av männens lön? Att vi bara utgör sex procent av ordföranden i bolagsstyrelser?", skriver Sara Richert (MP).  Bild: Fredrik Sandberg/TT
"Kräver vi för mycket när vi fortsätter att påpeka att vi kvinnor har 87 procent av männens lön? Att vi bara utgör sex procent av ordföranden i bolagsstyrelser?", skriver Sara Richert (MP).

Jämställdhetsarbete kräver resurser

Jämställdhetsarbetet i Örebro visar på stora brister, skriver kommunalrådet Sara Richert (MP), som vill se flera nya satsningar inom området.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per månad

Från

39 kr

Beställ här!

Beställ senast söndag 24 okt så får du en hel månad för bara 39 kr.

Betala per år

Från

1500 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per år. Avsluta när du vill.

Två tredjedelar av allt arbete i världen utförs av kvinnor, men vi får bara tio procent av världens samlade inkomster och äger bara en procent av världens egendomar. I större delen av världen har kvinnor och flickor ingen makt över sina egna kroppar, utan betraktas som ägodelar och handelsvaror. I krig utsätts kvinnor ofta för ofattbart sexuellt våld. 


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det du läser?
Swisha en peng till: 123 148 087 0


Sverige är i jämförelse med detta ett ganska jämställt land. Borde vi kanske nöja oss med det? Kräver vi för mycket när vi fortsätter att påpeka att vi kvinnor har 87 procent av männens lön? Att vi bara utgör sex procent av ordföranden i bolagsstyrelser? Att det görs 28 000 anmälningar av kvinnomisshandel i Sverige varje år, och att 20 kvinnor dör av våldet? 

Jag tycker inte att vi kan nöja oss med det.

Örebro kommun är utsedd till en nationell modellkommun för jämställdhet i landet. Trots det fick vi dåligt betyg när Sveriges kommuner och landsting, SKL, utvärderade kommunernas jämställdhetsarbete, och de kommenterar så här: 

"Örebro, som tillsammans med Stockholm deltagit i flest aktiviteter har en genomsnittlig ranking på 113, och finns inte med bland de 25 procent av kommunerna som visar minst könsskillnader i servicen till invånarna."

Även Örebro kommuns egen utvärdering av jämställdhetsarbetet visar på stora brister. I kommunens medborgardialoger deltar mest äldre män. Andelen kvinnor i nystartade bolag är bara 29 procent, lägre än rikssnittet. Flickorna trivs sämre i skolan än pojkarna och upplever större stress. Kommunens egen utvärdering av jämställdhetsarbetet omfattar inte programnämnder och bolag. Dessutom är kunskapen kring jämställdhetsbudgetering för låg och inte ens hälften av de politiska nämnderna jobbar med frågan. 

Vi har strukturerna och de styrande dokumenten på plats i kommunen, men arbetet genomsyrar inte den kommunala organisationen. Det finns fortfarande en stor kunskapsbrist både hos politiker och medarbetare.

Det hjälper inte att den styrande minoriteten skriver i sin budget att jämställdhetsarbetet ska bli bättre – det krävs också att vi ger resurser till arbetet för att kunna gå från ord till handling. Och vi har inte tid att vänta. 

Därför föreslår vi i Miljöpartiet att: 

  • En särskild satsning görs under tre år på att jämställdhetsintegrera all verksamhet, och att vi stärker upp med fyra nya jämställdhetsstrategier. 
  • Att alla nämnder och kommunala bolag ska arbeta med jämställdhetsbudgetering.
  • Att en utbildningssatsning görs om normkritik och jämställdhet i förskola och skola.
  • Att kommunala bidrag och föreningsstöd ska fördelas jämställt. 
  • Satsa på att öka pojkars intresse för yrkesval inom förskolan och vården.
  • Kommunen ska kompetensutveckla all personal inom likabehandling och antidiskriminering på alla arbetsplatser.
  • Alla medborgardialoger genomförs med jämställt inflytande.

Det här är oerhört viktigt om vi någon gång ska nå målet att Örebros kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

Sara Richert (MP) 
Kommunalråd och gruppledare