Debatt. .

2017-05-11 07:00
”Materialen från konstgräs­planen sprider inte bara mikroplast. De misstänks även skada hälsan för dem som arbetar med materialet och i viss mån för dem som idrottar på det”, skriver debattören.  Bild: Trond Reidar Teigen
”Materialen från konstgräs­planen sprider inte bara mikroplast. De misstänks även skada hälsan för dem som arbetar med materialet och i viss mån för dem som idrottar på det”, skriver debattören.

Konstgräs sprider mikroplast

Ersätt konstgräsplaner med gräs eller andra hållbara material, som inte skadar miljö eller människor, skriver debattören Peter Asthamn.

Vi är många som oroas över spridningen av plast och mikroplast i naturen. Men en blind fläck för egen del har fram till nyligen varit de största källorna till mikroplast. En rapport från i våras blev en ögonöppnare. Svenska miljöinstitutet presenterade då, på uppdrag av Naturvårdsverket, en genomgång av källor och spridningsvägar för mikroplast. 

Den största källan visade sig vara trafiken (slitage av däck och vägbanor). Näst störst var spridningen från konstgräsplaner. Att konstgräs sprider mikroplast känns kanske oväntat. Besöker du en konstgräsplan och ser de små granulatbitarna av gummi som täcker hela planen blir nog antagandet mera rimligt. Inte minst vid en påminnelse om att dessa gummigranulat (vanligen baserade på råolja) årligen behöver fyllas på. Ofta med 5–10 ton nytt granulat på en vanlig fotbollsplan.

Mikroplast är finfördelade plastpartiklar. Genom dess svampliknande egenskaper binder de andra miljögifter till sig och blir än mer skadliga än de är i sig själva. På grund av sin storlek misstas de för mat och kommer då in i näringskedjan. Där sprider de höga halter av gifter till fiskar, fåglar och andra djur – likt människor. Ett generellt problem med plast är att även om det sönderdelas och blir mikroplast så bryts det inte ner som ett bananskal utan blir bara mindre. Materialen från konstgräs-planen sprider inte bara mikroplast. De misstänks även skada hälsan för dem som arbetar med materialet och i viss mån för dem som idrottar på det. Detta beror bland annat på farliga metaller, kemikalier och partiklar som kan läcka ut från konstgräset. Arbets– och miljömedicin vid Linköpings universitetssjukhus publicerade hösten 2015 en god sammanställning av olika forskningsresultat på området där de påtalar många riskfaktorer med konstgräs.

Vad finns då att göra åt detta?- För egen del har jag genom Miljö-partiet i Vadstena lämnat in en motion om att kommunen ska inventera de konstgräsplaner som finns i kommunen. Om det inte kan säkerställas att läckage och skada på miljö och människor kan undvikas bör dessa planer ersättas med vanligt gräs eller annat hållbart material. 

Hållbara material kan exempelvis vara ett korkmaterial som kan användas i stället för gummi. Ett annat sätt att minska läckaget är filter i dräneringen till konstgräsplaner och att man kontrollerat samlar upp och renar det granulat som följer med vid snöröjning.

Troligen finns konstgräsplaner också i din närhet. Påtala för dem som har ansvar för dessa att konstgräs sprider mikroplast och vilka konsekvenser detta får.