Debatt. .

2017-08-23 15:03
”Situationen för hbtq-personer inom skolan måste både uppmärksammas och tas tag i”, skriver debattörerna.  Bild: Erik Simander/TT
”Situationen för hbtq-personer inom skolan måste både uppmärksammas och tas tag i”, skriver debattörerna.

Lika rättigheter även i praktiken

På lördag är det dags för den årliga Prideparaden i Örebro. Kommunen hissar flaggor och belyser Rådhuset i regnbågsmönster. Det är bra och viktigt att kommunen uppmärksammar hbtq-frågorna men än viktigare är att gå från ord till handling.

Örebro kommuns systematiska arbete med dessa frågor har de senaste åren lämnat en hel del övrigt att önska. En central så kallad hbt-plan har visserligen funnits men den har inte fått något större genomslag i kommunens alla verksamheter. Inom kommunen finns många verksamheter och engagerade medarbetare som gör ett fantastiskt arbete men på central nivå har ingen uppföljning av planen skett.

I dag får inte barn och ungdomar som definierar sig som något annat än heterosexuell sina rättigheter uppfyllda i våra skolor. Enligt siffror från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är de mer utsatta för mobbning, hot och våld än andra. De blir i högre utsträckning än andra elever drabbade av psykisk ohälsa och är överrepresenterade i självmordsstatistiken. Att med bakgrund av detta inte ta dessa frågor på större allvar är oacceptabelt.

Miljöpartiet accepterar inte diskriminering av någon. Det ska finnas samma möjlighet och frihet för alla att ha inflytande över och ta del av gemensamma resurser. Örebro ska kunna vara fritt från diskriminering och hatbrott. Därför måste vi lära oss mer och göra allt för att trakasserier av homo- och bisexuella, trans- och queerpersoner ska upphöra. Att värna utsatta gruppers situation får aldrig stanna vid en pappersprodukt.

Vi vill se ett utvecklat normkritiskt arbete i Örebro redan från förskolan. Barn möter tidigt normer kring könsroller som riskerar att begränsa och diskriminera genom hela livet. Alla barn ska ha samma chans att utvecklas till fria och självständiga individer. För detta krävs kompetent personal och tillräckligt med resurser för att skapa en jämlik och tillgänglig skola för alla.

Nyligen antog Örebro kommun en ny hbtq-plan. Vi förutsätter nu att den kommer innebära ett omtag för kommunledningens arbete med dessa frågor. Situationen för hbtq-personer inom skolan måste både uppmärksammas och tas tag i. Om vi menar allvar med att värna allas lika värde och rätt till sitt liv så räcker det inte med att bara hissa regnbågsflaggor.