Debatt. .

2016-06-27 06:39
"När vi använder oss av bemanningsföretag i stället för att jobba aktivt med rekrytering riskerar vi att inte lösa kompetensbristen på sikt utan bara temporärt", skriver debattören. Bild: Sebastien Bozon/TT
"När vi använder oss av bemanningsföretag i stället för att jobba aktivt med rekrytering riskerar vi att inte lösa kompetensbristen på sikt utan bara temporärt", skriver debattören.

Ska välfärden bemannas av bemanningsföretag?

Är bemanningsföretag den osäkra framtiden för anställda i välfärden, undrar Murad Artin, oppositionsråd Vänsterpartiet, efter att Örebro kommun under våren har anlitat ett bemanningsföretag för att hitta vikarier till förskolor.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Örebro har en stor utmaning när det gäller att behålla och att hitta personal till kommunala verksamheter. I kommunen och i övriga landets kommuner, regioner och landsting behövs totalt cirka en halv miljon fler personer de närmaste tio åren. Nu ser vi dock en trend att kommuner vänder sig till bemanningsföretag när det är svårt att rekrytera. Detta har blivit vanligare framför allt när det handlar om myndighetsutövning inom äldreomsorg, LSS och socialtjänst. 


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det du läser?
Swisha en peng till: 123 148 087 0


I Örebro har flera personer sagt upp sig från Örebro kommuns socialtjänst för att i stället börja arbeta på sådana bemanningsföretag. Än så länge för att göra olika uppdrag inom andra kommuner. 

Samtidigt har Örebro kommun under våren anlitat ett bemanningsföretag för att hitta och anställa vikarier till kommunala förskolor. Detta i stället för att använda den bemanningsenhet som redan finns och utveckla den egna rekryteringen. Och nu aviseras det att även sjuksköterskor ska anställas via bemanningsföretag.

Vi ser detta som en stor risk i den utmaning som finns i att behålla och rekrytera kompetens till kommunen både i närtid och framtid. 

När vi använder oss av bemanningsföretag i stället för att jobba aktivt med rekrytering riskerar vi att inte lösa kompetensbristen på sikt utan bara temporärt. Det är allvarligt om vi på detta sätt avvecklar de kompetenser i form av personal med rätt utbildning och erfarenhet som finns i kommunen. Det innebär också ofta stora merkostnader för kommunen då en mellanhand ska ha betalt. Dessutom minskar insynen i hur medel används. Kommunen som nu arbetar aktivt med arbetsmiljöåtgärder och frågor som rätt till heltidsjobb och andra jämställdhetsåtgärder tappar också greppet om personalens arbetsvillkor och löner. 

Kvinnor är mer utsatta än män när det handlar om att begränsas till en osäker arbetsmarknad och i Örebro är det tydligt eftersom att det är i den kvinnodominerade barnomsorgen och äldreomsorgen som kommunen inlett samarbeten med bemanningsföretag.

Det är också många frågor som kommer av detta faktum: hur kan ett i det här fallet Stockholmsbaserat bemanningsföretag rekrytera barnomsorgspersonal i Örebro, när inte kommunens bemanningsenhet som finns i Örebro kan det? Vilka kompetenser och villkor har de anställda? Hur ska vi säkerställa tillgången till vikarier långsiktigt? Detta är frågor som vi hoppas att de styrande Socialdemokraterna i Örebro kan svara på. 

Vi ser att på arbetsmarknaden i stort så används både visstidsanställningar och bemanningsföretag inte bara, som det är tänkt, för att täcka upp för arbetstoppar utan i allt högre utsträckning för att täcka personalbehov som är permanenta. Det är en dålig utveckling om detta skulle bli praxis i kommunen, både för kommunen och för den som ska ha en sådan osäker anställning.  

Som bevisats ökar alltså behovet i välfärden, både av specifik kompetens och sannolikt även av vikarier så länge vi inte höjer grundbemanningen. Vi vill därför se en mer aktiv bemanningsenhet/pool där kommunen rekryterar till kommunens förskolor och ett långsiktigt strategiskt arbete för att bemanna och behålla kompetens i hela kommunen. 

Örebro kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare. Därför behöver det finnas en tydlig strategi kring bemanning och hur Örebro kommun ska förhindra att bli beroende av bemanningsföretag. Har Socialdemokraterna en sådan?

Murad Artin 
Oppositionsråd Vänsterpartiet