Debatt. .

2016-10-31 08:13

Slänger ni ut barnen måste ni slänga ut barnkonventionen

Samma regering som med ena handen förbereder en period av massdeportationer, förbereder ett inkorporerande av barnkonventionen med den andra handen. Det är två fullständigt oförenliga handlingar, skriver Rädda barnens ungdomsförbund.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per månad

Från

39 kr

Beställ här!

Beställ senast söndag 24 okt så får du en hel månad för bara 39 kr.

Betala per år

Från

1500 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per år. Avsluta när du vill.

Nyligen kom regeringen med ytterligare förslag på så kallade åtgärder för ett bättre fungerande återvändande. Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson motiverar regeringens ändringar med följande: "Vi måste kunna upprätthålla en långsiktig, hållbar och human migrationspolitik som värnar asylrätten."  


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det du läser?
Swisha en peng till: 123 148 087 0


Rädda Barnens ungdomsförbund vill veta hur man som regering kan fortsätta att lägga fram förslag som försvagar en av Sveriges mest svaga grupper. Vi vill förstå varför regeringens lagförslag har en speciell udd mot barn, och varför deras lagförslag ständigt går ut på att försvaga mänskliga rättigheter och asylrätten samtidigt som man i samma andetag kan hävda att man vill värna om asylrätten.

Regeringens tidigare förslag på ändringar i utlänningslagen blev verklighet den 21 juni 2016. Då tog man bort möjligheten för barn att återförenas med sina föräldrar och beslöt att stryka flera tidigare grunder för att bevilja asyl. Man beslutade att fler människor, däribland barn, ska utvisas.    

Fem av de nio åtgärder som regeringen nu föreslår sticker ut. Däribland att tillåta polisen, utan konkreta brottsmisstankar, göra razzior, eller så kallade arbetsplatsinspektioner, på arbetsplatser där man tror att papperslösa arbetar. Förslaget motiveras av att regeringen inte vill se människor i en utsatt situation bli exploaterade av arbetsmarknaden. I stället ska polisen få i uppdrag att hitta de papperslösa, fängsla dem och tvångsutvisa dem. 

Vidare vill man ge polisen ökade befogenheter att ta fingeravtryck i samband med inre utlänningskontroller. Man vill dessutom utöka möjligheten att använda sig av fingeravtryck som identifieringsmetod, genom att sänka åldersgränsen till sex år, från den tidigare gränsen på 14 år.

Regeringen vill även ge polisen rätt att beslagta pass och id-handlingar från personer som nekats att stanna i Sverige. Detta trots att barns personliga integritet och rätt till identitet ska skyddas enligt artikel sju och åtta i barnkonventionen. 

Dessutom ska anställda på Migrationsverket bli skyldiga att underrätta polisen varje gång de är i kontakt med en person som har fått ett beslut om att lämna landet. Förslaget skulle innebära att människor som har nåtts eller väntar på ett avslagsbeslut i mindre grad skulle ha kontakt med svenska myndigheter, än mindre Migrationsverket. Det finns en risk att barnen i dessa familjer inte tillåts gå i skolan eller få tillgång till sjukvård av rädsla för deportation. 

Slutligen föreslås ökade möjligheter att placera förvarstagna utanför särskilda förvarslokaler. Detta förslag gäller även barn och innebär alltså att barn ska kunna häktas innan de förflyttas till förvaren, där de under en obestämd tid, inväntar tvångsdeportation. Som barnrättsorganisation är det bestörtande att höra om en regering som vill fängsla människor, utan en riktig rättegång, tills de deporteras tillbaka till kriget de flytt ifrån. 

Regeringens förslag visar vad partierna faktiskt vill. De vill utvisa fler människor. De vill närmare bestämt utvisa alla de 28 400 människor som enligt Migrationsverkets prognos kommer få avslag på sin asylansökan under året. Det handlar om massiva insatser för att kunna upprätthålla migrationsministerns ambition att "värna om asylrätten".  

Samma regering som med ena handen förbereder en period av massdeportationer, förbereder ett inkorporerande av barnkonventionen med den andra handen. Det är två fullständigt oförenliga handlingar. Rädda barnens ungdomsförbunds budskap till regeringen är tydligt: Slänger ni ut barnen måste ni slänga ut barnkonventionen också! 

De här förslagen är ovärdiga en demokrati. Ingen stat bör tillåtas häkta oskyldiga barn, ta deras pass eller fingeravtryck. Och ingen företrädare för en sådan stat kan säga sig värna asylrätten. Det räcker inte med att säga att man inte kommer att samarbeta med Sverigedemokraterna. Man måste visa det också. 

Jorge Londoño 
Rädda Barnens Ungdomsförbunds förbundsordförande