Debatt. .

2017-01-19 07:40
I en tid med extremism och rasism kan vi åtminstone leva upp till en självklar sak som FN:s barnkonvention i Sverige, skriver debattören.
I en tid med extremism och rasism kan vi åtminstone leva upp till en självklar sak som FN:s barnkonvention i Sverige, skriver debattören.

Stå upp för barnkonventionen

Musiker i Örebro går i helgen ihop för att stoppa den flyktingpolitik som innebär att ensamkommande flyktingbarn skickas tillbaka till länder som svenska utrikesdepartementet avråder svenskar från att resa till. 

Ja, det är kontentan av uppropet ”Unga från alla länder – Ansvaret i våra händer”. Det är också vad som ska börja göras på lördag. Vi ska ta lite av vårt ansvar och få er andra att inse att det inte går att bara skylla på andra eller vänta på bättre tider... de kommer inte av sig själva!


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det du läser?
Swisha en peng till: 123 148 087 0


De grundläggande principerna i barnkonventionen är att varje barn har rätt att skyddas mot diskriminering, rätt till överlevnad och utveckling, rätt att bli hörd samt att barnets bästa ska komma i främsta rummet. 

Att fly och ta sig hit under fruktansvärda omständigheter är illa nog, att få en behandling här enligt barnkonventionen borde vara helt självklart i ett land som Sverige. Men så är inte fallet, och jag citerar från #vistårinteut-uppropet;

”Ensamkommande ungdomar som skrivs upp i ålder tvingas mot sin vilja från familje- och HVB-hem trots att insatser som görs ska ha ett individuellt perspektiv och präglas av respekt för den unges människovärde och integritet. De riskerar att avvisas utan pardon till länder som svenska medborgare avråds från att åka till. Det sker trots protester från en samlad profession. Det sker trots att våra ensamma unga får den enda trygghet de känner sönderslagen.”

Nu har vi i organisationen Musiker mot rasism i Örebro fått nog och kommer att anordna ett angeläget och trots allt trevligt event lördagen den 21 januari på Föreningarnas hus i Örebro. Tillsammans med grupper på 23 andra orter i landet blir det musik, diskussioner och förhoppningsvis en förändring på denna behandling av barn och unga.

Vi kräver att vi i en tid med extremism och rasism åtminstone kan leva upp till en självklar sak som att leva upp till FN:s barnkonvention i Sverige.

Fakta

Läs hela uppropet här:
www.skrivunder.com/vistarinteut

FN:s konvention barnens rättigheter: www.unicef.se/barnkonventionen

Tobba Andersson 
för Musiker mot rasism i Örebro