Debatt. .

2017-03-30 07:00
Man räknar med att kostnaderna för äldreomsorgen ökar med cirka 30 miljoner år 2020.  Bild: TT
Man räknar med att kostnaderna för äldreomsorgen ökar med cirka 30 miljoner år 2020.

Stora nedskärningar väntar i Askersunds kommun

Utvecklingen i Askersunds kommun har varit god de senaste tio åren. Trots det finns det behov i både skolan och vården som inte har kunnat bli tillgodosedda på grund av ekonomiska skäl. Nu planeras ett nytt äldreboende som kommer att medföra stora kostnader för kommunen – så stora att det är svårt att se hur det ska kunna betalas, skriver Katarina Raneborn (V) i Askersund.

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet vill bygga stort och dyrt tillsammans med Länsgården. Trots att kostnaden för boendet blir dyrare än att bygga Sjöängen, som var en mycket stor investering för kommunen, så vägrar man konstant att titta på andra och billigare alternativ.

Man räknar med att kostnaderna för äldreomsorgen ökar med cirka 30 miljoner år 2020 och med så mycket som 62 miljoner år 2030 om man även behåller Lärkbacken. 

62 miljoner kronor motsvarar cirka 155 tjänster. Vad säger fackförbunden inom vården och skolan om att göra stora nedskärningar inom sina verksamheter? Är det värt priset att deras medlemmar kommer att få springa ännu fortare? Bör vi inte hjälpas åt att hitta de billigaste och bästa lösningarna?

Så här står det i kommunstyrelsens handlingar den 14 mars 2017: ”En skattehöjning på 1 kr skulle i Askersunds kommun för 2020 ge ca 24,5 miljoner i ökade skatteintäkter men att finansiera hela ökningen av driftskostnader för det nya boendet genom ökade skatteintäkter är knappast troligt utan det mest sannolika är att effektiviseringskrav (läs: personalnedskärningar) kommer att ställas på både socialnämnden och på övriga nämnder.”

I stället för att bygga 98 nya platser via ett aktiebolag, så anser Vänsterpartiet att vi ska bygga ett nytt boende med 66 platser i egen regi som ersätter Norra Bergens boende. Aktiebolag har alltid kravet på sig att gå med vinst. Att bygga själv innebär att vinstkravet försvinner och det blir lägre kostnader för kommunen. Dessutom bör vi vara försiktiga med att bygga för stort, när vi inte har pengar att betala kostnaderna för ett sådant boende. Självklart ska vi bygga klokt så att det i framtiden enkelt går att bygga ut om det behövs fler platser. Vi anser också att man kan använda befintliga lokaler i till exempel Västergården för att utöka antalet vårdplatser med 16 stycken och behålla Lärkbacken som i dag. På detta sätt minskar man kommunens extra kostnader med hälften gällande äldreomsorgen.

Dessutom måste kommunen och dess fastighetsbolag bli mer offensiva gällande bostadsbyggnation. För att möta de framtida kostnaderna inom äldreomsorgen och skolan, så måste vi bli fler invånare. Det som hindrar oss nu är framför allt bristen på bostäder. Särskilt behövs nya hyresbostäder med rimliga hyror! Vi vädjar till S, C och MP – ta ert förnuft till fånga och låt oss sätta oss ned och hitta de bästa och billigaste alternativen! Självklart ska vi ha ett bra äldreboende till kommunens äldre, men vi måste också ha råd att betala för det. Det skulle ju vara väldigt tråkigt om vi får ett boende utan att ha råd med tillräckligt med personal.

 

Katarina Raneborn (V) 
Askersund