Debatt. .

2017-07-13 07:00
”Det är inte längre möjligt att möta vikande intäkter enbart genom att minska antalet anställda”, skriver debattören.  Bild: Tomas Oneborg/SvD/TT
”Det är inte längre möjligt att möta vikande intäkter enbart genom att minska antalet anställda”, skriver debattören.

Sverige behöver en ny postlag

Det är inte längre möjligt att möta postverksamhetens vikande intäkter enbart genom att minska antalet anställda. För att säkerställa en fungerande postservice behövs en ny postlag, skriver Patrick Theodorsson, klubbordförande för Seko post västra Sverige.

Ingen har kunnat missa den mediala uppmärksamheten kring Postnord och Bring Citymail det senaste året.

Den har i huvudsak handlat om kvalitetsbrister och stora problem i den danska delen av Postnord. Vi kräver att det både ska finnas en god postservice och bra arbetsförhållanden för svenska postanställda. För oss är det oacceptabelt att Postnords problem i Danmark tillåts påverka svensk postservice och postanställda i Sverige.

Den pågående digitaliseringen har snabbt förändrat förutsättningarna att bedriva postverksamhet, men det finns fortfarande ett behov av att samhället tar ett ansvar för att privatpersoner och företag ska kunna förmedla försändelser på ett bra sätt.

Oavsett var i landet man befinner sig ska man kunna utnyttja de möjligheter som den växande e-handeln ger.

Det är inte längre möjligt att möta vikande intäkter enbart genom att minska antalet anställda. Sverige är ett geografiskt stort land men samtidigt glesbefolkat. Det innebär att det blir svårt att hantera fortsatt vikande brevvolymer med nuvarande lagstiftning, utan att det får negativa konsekvenser för servicen i Örebro och hela Närke.

För att säkerställa en fungerande postservice och samtidigt ge rimliga förutsättningar för anställda inom postsektorn, ser Seko ett antal åtgärder i en ny postlagstiftning som helt nödvändiga:

Öka kvalitetskravet men gå från övernattbefordran till tvådagarsbefodran. Det innebär att Postnord skulle få två dagar på sig att leverera brev i stället för att som i dag att ha endast en dag på sig att leverera. Kravet ska fortsatt vara att dela ut brev fem dagar i veckan till alla hushåll.

Behåll samhällsuppdraget för paket upp till 20 kg med samma krav som för brevbefordran. Inför krav på fastighetsboxar i alla flerfamiljshus vilket skapar bättre förutsättningar för god service i glesbygd. När små brevinkast ersätts med fastighetsboxar kan många boende få fler försändelser levererade direkt i hemmet. För äldre och handikappade ska det finnas undantag.

Förändra prissättningen för brev. Varje brevbärare har tvingats kompensera intäktsfallen genom att täcka in större områden och fler postlådor, vilket i längden är ohållbart. Seko anser att priset på brev i stället bör anpassas efter kostnaden för att skicka olika försändelser.

Det är nu dags att politiker i riksdag och regering inte bara pratar om att ställa krav och fortsätter att kritisera problemen med postservicen. Nu är det hög tid att ta ansvar. Det är dags att skapa rätt förutsättningar för att möta framtidens behov av en fungerande postservice för hela landet. Därför är ny en modern postlag nödvändig.

Patrick Theodorsson 
Klubbordförande för Seko post västra Sverige.