Debatt. .

2017-02-16 08:09
"Att ryckas upp och förflyttas igen skapar stress och trauma, avbryter praktik och skolgång, och jobb och inkomster som skapats i bygden går förlorade. Vi i det civila samhället vill inte att detta sker", skriver debattören..  Bild: Fredrik Sandberg/TT
"Att ryckas upp och förflyttas igen skapar stress och trauma, avbryter praktik och skolgång, och jobb och inkomster som skapats i bygden går förlorade. Vi i det civila samhället vill inte att detta sker", skriver debattören..

Ta vara på lokala krafter

Vi vill att alla som vill ska kunna bo kvar i våra bygder. Vi behöver resurser för att kunna hitta boende, praktikplatser och sysselsättning, skriver Kent Kaufeldt från Hela Sverige ska leva, Länsbygderådet Örebro län.

Det närmaste året ska Migrationsverket avveckla 30 000 boendeplatser för asylsökande i hela landet. Många boenden har redan stängts och många flyktingar har fått flytta ännu en gång. Alldeles för ofta till helt nya platser, långt bort från den ort de först placerades och började integreras i. Den grund som det civila samhället byggt tillsammans med asylsökande raseras när de nya invånarna tvingas flytta. Att ryckas upp och förflyttas igen skapar stress och trauma, avbryter praktik och skolgång, och jobb och inkomster som skapats i bygden går förlorade. Vi i det civila samhället vill inte att detta sker.


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det du läser?
Swisha en peng till: 123 148 087 0


Vi förstår att det finns starka ekonomiska skäl att stänga hem som har för få boende, men vi oroas över effekten på integration och människors framtidsmöjligheter detta får. Det är framför allt det civila samhället som har stöttat integrationen. Det är ideella krafter som har startat språkkaféer och fotbollslag, hjälpt till med kläder, skaffat fram praktikplatser och byggt broar och gemenskap. Det är också ofta på deras initiativ som bostadsinventering för nyanlända har inletts. Örebro län är inte ett undantag.

En liten kommun som Laxå, med 5 600 invånare har under de senaste tre åren haft ett stort mottagande av flyktingar, som mest har runt 800 personer bott och vistats i kommunen. Sedan 2013 har cirka 350 personer valt att bosätta sig i kommunen, därmed har även Laxå bostadskö, vilket det inte varit på länge. Även företagsamheten har ökat med nya anställningar och fler företag. Om hela Sverige ska leva och utvecklas så kan vi se invandringen som en väg för att nå detta mål. Laxå har i sin verksamhetsplan ett mål att 50 procent av de kommunplacerade ska bo kvar i minst ett år. Det ställer krav på ett gott integrationsarbete. Många föreningar, studieförbund och samfund har engagerat sig i integrationsarbetet med ekonomiskt stöd från kommunen. Visst påverkas de kommunala verksamheterna, men med den lokala kraften, framförhållning och rätt stöd från staten så kommer det att lyckas.

I Åsbro och Lerbäck har föreningar och studieförbund samarbetat kring språkundervisning, hantverk och sång- och fikaträffar. Vänskapsband har knutits. De asylsökande uppgick under förra året till hela tio procent av Askersunds invånarantal.

Tillsammans med politiker och tjänstemän vill vi, Hela Sverige ska leva och Länsbygderådet, vara delaktiga i att planera för att alla som vill ska kunna bo kvar i våra bygder. Vi behöver resurser för att kunna hitta boende, praktikplatser och annan sysselsättning, och stöd från politisk nivå för att genomföra en hållbar och långsiktig plan. De lokala utvecklingsgrupperna som utför ett så viktigt arbete i bygderna behöver möjligheter att utveckla sina verksamheter. Hela Sverige ska leva med Länsbygderåden och våra lokala grupper finns i hela landet och vi är beredda att vara med och delta i arbetet.

För Hela Sverige ska leva, Länsbygderådet Örebro län 
Kent Kaufeldt, ordförande