Debatt. .

2016-06-20 06:06
”Senast år 2018 ska betydelsen av biologisk mångfald och värdet av ekosystemtjänster vara integrerade i viktiga samhällsbeslut i Sverige”, skriver debattörerna. Bild: Philip Cohen/CC BY-SA 2.0
”Senast år 2018 ska betydelsen av biologisk mångfald och värdet av ekosystemtjänster vara integrerade i viktiga samhällsbeslut i Sverige”, skriver debattörerna.

Vänd utvecklingen för världens bin

Vi lovar att göra vad vi kan för att gå före – ekosystemtjänsterna behöver bli synligare i debatten och ligga till grund för fler beslut i samhället. Det skriver företrädare för länsstyrelsen i Örebro län samt myndigheter, statliga bolag och företag i Naturvårdsverkets nätverk för ekosystemtjänster.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Pollinering är en av många ekosystemtjänster som naturen ger oss människor. Nu när våren och sommaren är i antågande ska det surra av bin som pollinerar livsmedelsgrödor och blommor. Men det blir tystare för varje år.


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det du läser?
Swisha en peng till: 123 148 087 0


FN:s globala plattform för biologisk mångfald och ekosystemtjänster, IPBES, har nyligen publicerat en rapport. Författarna visar på ett mer gediget sätt än vad någon tidigare har gjort att det behövs stora insatser för att vända den negativa utvecklingen för världens bin och andra pollinerande arter.

IPBES lyfter fram att ekosystemtjänster är en förutsättning för vår välfärd och konstaterar att matproduktion till ett årligt värde av nära 2 000 miljarder kronor är direkt beroende av pollinering. Äpplen, kakao och kaffe är exempel på livsmedel som berörs. Samtidigt riskerar 40 procent av världens bin, fjärilar och andra arter som pollinerar att dö ut, vilket skulle få allvarliga konsekvenser för livsmedelsförsörjningen.

Senast år 2018 ska betydelsen av biologisk mångfald och värdet av ekosystemtjänster vara integrerade i viktiga samhällsbeslut i Sverige. Det är ett ambitiöst och viktigt mål för att uppnå långsiktig hållbarhet då ekosystemtjänster också innebär natur som reglerar klimat, hanterar nederbördsmängder, renar luft och vatten samt ger upplevelsevärden. Centrala grupper som behöver gå före och visa vägen är miljö- och samhällsplanerare på kommuner och länsstyrelser samt beslutsfattare inom areella näringar och bygg- och infrastruktursektorn.

Som ett led i arbetet har Naturvårdsverket bjudit in till ett nätverk för kunskaps- och erfarenhetsutbyte kring ekosystemtjänsternas värden. Vi som skriver under här tillhör detta nätverk.

Vårt löfte är att vi ska arbeta för att våra organisationer ska bli kunnigare om ekosystemtjänster. Med kunskapen kan vi fatta mer medvetna beslut som är bra för samhällets framtida välfärd. Vi uppmanar fler beslutsfattare och organisationer att göra detsamma!

Ulf Sandström, Johan Alte, Charlotte Bejersten Nalin, m fl.  
Ulf Sandström, miljömålssamordnare, Länsstyrelsen i Örebro län. Johan Alte, hållbarhetschef, Veidekke Bygg & Bostad. Charlotte Bejersten Nalin, hållbarhetsstrateg, NCC Building Sverige. Johan Gerklev, hållbarhetschef, Skanska Sverige . Marie Hallberg, utredare, Havs- och vattenmyndigheten. Linda Kaneryd, miljömålssamordnare,Energimyndigheten. Jimmy Lundblad, miljöstrateg, Skogsstyrelsen. Tobias Markensten, miljömålssamordnare, Jordbruksverket. Jessica Nordin, affärsutvecklare ekosystemtjänster, Sveaskog. Karin Skantze, utredare, Naturvårdsverket. Charlotta Szczepanowski, hållbarhetschef, Riksbyggen. Maria Thordarson, naturvårdsstrateg, Länsstyrelsen Västra Götalands län. Thomas L Thunblom, samhällsbyggnadschef, Upplands Väsby kommun. Anne Walkeapää, samhällsplanerare, Sametinget. Lena Wennberg, miljöchef, Swedavia. Carina Wettemark, chef Biosfär och hållbar utveckling, Biosfärområde Kristianstads Vattenrike. Ulrika Åkerlund, landskapsarkitekt, Boverket.