Debatt. .

2017-09-14 11:29
”Varför kan jag inte få träffa någon som har kunskap och vilja att hjälpa?” skriver debattören, som från Försäkringskassans håll inte upplever den kunskap, hjälpsamhet och empati som utlovas.  Bild: Fredrik Sandberg/TT
”Varför kan jag inte få träffa någon som har kunskap och vilja att hjälpa?” skriver debattören, som från Försäkringskassans håll inte upplever den kunskap, hjälpsamhet och empati som utlovas.

Varför finns ingen med djupare kunskap längre?

Det finns inte längre någon möjlighet att få råd om komplicerade frågor på Försäkringskassan. Servicekontoren består av handläggare som endast kan fylla i blanketter, skriver signaturen Uppgiven.

Förr fanns det en försäkringskassa som man kunde få kontakt med. Det fanns ett kontor med personal. Personal som var specialiserade på olika saker. Personal som kunde hjälpa till och komma med råd. Det fanns även fina faktabroschyrer med information i. Det fanns kunskap om allt som behövdes, som till exempel bostadsbidrag, sjukpenning, föräldrapenning, pensioner.

Numera finns det bara servicekontor. Ett servicekontor består av flera olika verksamheter där de anställda enbart behöver ha ”fyllaiblankett”-kunskap. Det finns ingen djupare kunskap. Det finns ingen möjlighet att få råd om hur det vore bäst att göra i just min situation. Det finns inte längre någon som vet något.

På servicekontoret finns ”allmänhandläggare” som ska kunna hjälpa till att fylla i enklare blanketter från Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket. Men det finns ingen som är specialiserad på exempelvis bostadsbidrag eller skatteavdrag.

Visst, det finns fortfarande de som kan mycket, personer som har djupa kunskaper. Det är de som tidigare har jobbat på Försäkringskassan, Skatteverket eller dylikt. Men dem får man inte prata med. MAN FÅR INTE beställa tid hos dem. Jag kan bara prata med dem om min nummerlapp råkar vara den som en kunnig handläggare drar ur högen.

Jag vill hellre komma till ett kontor där jag kan få träffa en person som är kunnig. Jag vill sitta i ett lugnt rum och få hjälp och råd. För att tillse att vi, i vår situation, med många olika parametrar att ta hänsyn till, får det så bra som möjligt.

Jag önskar att vi kunde få bättre information helt enkelt. Men, så går det inte till numera. Det är omöjligt. För det enda man kan få hjälp med är att fylla i en blankett. Eller ja, det visade sig heller inte vara det lättaste. Inte ens det klarade handläggaren att hjälpa till med. Vi hade en för komplicerad situation.

Varför finns det ingen med djupare kunskap som handläggarna kan slussa vidare till? Och varför kan inte vi med ”komplicerad situation” få beställa tid hos någon kunnig person utan att passera handläggarna? Varför finns det inget lugnt rum att sitta i?

Själva skriver Försäkringskassan att ”Genom kunskap, empati och förståelse ska vi se till att alla som möter oss förstår sina rättigheter, får rätt stöd och behandlas med värdighet.”

Därför blir min fråga till Försäkringskassan: Varför kan jag inte få träffa någon som har kunskap och vilja att hjälpa?

För som det är nu kan ni bara erbjuda snuttifierad basal information som varken gör till eller från för en med en ”komplicerad situation”.