Replik. .

2017-10-19 07:00
Bild: Jessica Gow/TT

Vi måste stärka det förebyggande arbetet

Region Örebro län vill minska väntetiderna och förbättra sjukvården för barn med neuropsykiatrisk funktionsvariation. Det skriver Karin Sundin, regionråd med ansvar för hälso- och sjukvårdsfrågor (S) till signaturen Cecilia.

Signaturen Cecilia, mamma till en underbar pojke med neuropsykiatrisk funktionsvariation, har helt rätt. Vi måste stärka det förebyggande arbetet för alla barn och se till att mottagandet, bemötandet och behandlingen sker på bästa sätt utifrån patientens behov. Barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ska ges stöd av samhället på ett sådant sätt att de får så goda förutsättningar som möjligt i livet. För oss socialdemokrater är detta prioriterade frågor.


VAR MED OCH BRYT MEDIEMONOPOL

Teckna en prenumeration på din lokala ETC-tidning


Inom Region Örebro län har vi gjort stora satsningar under de senaste åren för att förbättra sjukvårdens möte med de barn Cecilia skriver om. Under en tid har vi haft överanställningar för att komma ikapp med utredningar inom barn- och ungdomshabiliteringen.

Utredningstiderna har kortats, men eftersom det samtidigt har skett ett kraftigt ökat inflöde av remisser är det fortfarande alldeles för många som väntar på utredning. Just nu pågår en upphandlingsprocess för att Region Örebro län ska kunna köpa hjälp av andra aktörer för att komma ikapp med utredningarna, i syfte att minska väntetiderna.

I Regionen får vi draghjälp i arbetet av regeringen. I höstens budgetproposition utökar regeringen sin satsning på barns och ungdomars psykiska hälsa med 100 miljoner per år fram till år 2020 och med 142 miljoner till barnhälsovården.

Det är pengar som ger oss möjlighet att förstärka insatserna ytterligare och tillföra mer resurser till Barn- och ungdomshabiliteringen och till Barn- och ungdomspsykiatrin för utredning och behandling.

Så långt vad vi i Region Örebro län gör inom hälso- och sjukvården. Cecilia skriver också om utmaningarna inom skolan. Där har alla kommuner och andra skolhuvudmän ett stort ansvar.

Det är också positivt att regeringen har föreslagit att utbildningarna till speciallärare och specialpedagog ska förändras så att det ska ingå utbildning om neuropsykiatrisk funktionsvariation (motsvarande 15 högskolepoäng). Det är viktigt för att samhället ska bli bättre på att möta dessa barn.

 

Karin Sundin (S) 
Regionråd med ansvar för hälso- och sjukvårdsfrågor