Nyheter.

2017-04-28 13:07
  • Torbjörn Roos har lärt sig att leva med bullret från motorvägen en bit bort, men att ha godståg som passerar intill kvarterets villor är inte acceptabelt, anser han. ”Vi förväntar oss ett väl motiverat svar från kommunen.” Bild: Rose-Marie Fasth
    Torbjörn Roos har lärt sig att leva med bullret från motorvägen en bit bort, men att ha godståg som passerar intill kvarterets villor är inte acceptabelt, anser han. ”Vi förväntar oss ett väl motiverat svar från kommunen.”
  • Redan i dag passerar tågtrafiken förbi Hagaby. Utöka inte bullret med godstrafik, menar villa­ägarna, utan dra nya rälsen utanför staden.  Bild: Örebro kommun
    Redan i dag passerar tågtrafiken förbi Hagaby. Utöka inte bullret med godstrafik, menar villa­ägarna, utan dra nya rälsen utanför staden. 

Boende kritiska  mot ny järnväg

Att låta godstågstrafik bullra genom centrala Örebro vore under all kritik, tycker Hagaby villaägareförening. Om kommunens förslag går igenom blir de grannar med den nya järnvägen. ”En betydande del av befolkningen bor utmed sträckningen, både villaområden och hyresfastigheter berörs, säger Torbjörn Roos, kassör i villaägareföreningen.

Tiden att lämna synpunkter till Örebro kommun på nya översiktsplanen börjar närma sig sitt slut.  Hagaby villaägareförening har protesterat högljutt för att få allmänheten att tänka till och kommunens politiker att tänka om. Det är planerna att dra en järnväg för godstågstrafik genom Örebros centrala delar som upprör. För de nya spåren ska ligga tiotalet meter från bebyggelse med bostadsområden. Överrumplade inför förslaget


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


Torbjörn Roos ser ut mot skogspartiet som skiljer motorvägen från tomtens omgivande staket. Han gestikulerar och visar att där någonstans, antingen under eller ovanför jord, har den nya sträckan för godstågstrafik planerats in. 

– De har pratat om en tunnel här, men även ovan mark är det svårbegripligt att se framför sig hur det ska se ut, säger han.

Första gången de ställdes inför förslaget blev de överrumplade – en järnväg, här? Intill bostadsområdet?

– Det verkade jätteknasigt, säger Torbjörn Roos.

Det är inte enbart för egen del som villaägareföreningen i Hagaby protesterar. Förslaget påverkar stora delar av Örebro, invånarna och den omgivande miljön.

– Det här handlar inte bara om Hagaby. Vi pratar om godstrafik från Hagaby mot Marieberg. En betydande del av befolkningen bor utmed sträckningen, både villaområden och hyresfastigheter berörs, säger han. 

Föreningen undrar varför godsvagnarna ska åka genom centrala Örebro över huvud taget. De ser att buller, vibrationer från tågens framfart och olycksrisken som kan följa med transporten av farligt gods, får negativa konsekvenser på miljön. En viktig fråga handlar om hur närliggande fastigheter påverkas av vibrationerna från tågen. 

– Vi förväntar oss ett väl motiverat svar av kommunen, säger Torbjörn Roos.

Hänvisar till redan existerande plan

Sedan länge finns en sträckning som järnvägsreservat i den nuvarande översiktsplanen och villaägarna uppmanar Örebro kommun att använda den i stället. I ett brev skriver de ”Den har upprättats just för att bygga en ny järnväg för godstrafiken i en båge långt utanför Örebro, och påverkar heller inte snabbtågsplanerna”, skriver de, och syftar på den framtida snabbtågsförbindelsen mellan Stockholm och Oslo.

– Där är vi självklart med. Det är inga problem. Det här handlar om att det inte ska dras en godsjärnväg inom tätbebyggt område. Nu har vi chansen att göra något, säger Torbjörn Roos.

Föreningsstyrelsen på Hyresgästföreningen i Örebro är inte färdiga med sina formuleringar kring förslaget men verksamhetsutvecklaren Andrea Nilsson ser med oro på den ändrade dragningen av godsspåret.

– Att flytta godstrafiken utanför centrum är klokt, men den nya dragningen kommer också att passera genom staden och förbi tätbebyggda områden, vilket kommer att medföra ökat buller och ökade risker för de boende där, säger Andrea Nilsson. 

Hon tycker att det känns motsägelsefullt att staden delas upp ytterligare utmed Europavägen, då det i andra avseenden finns en strävan att bygga ihop staden.

– Det finns säkert goda förklaringar till varför ändringen föreslås, men vi värnar om hyresgästernas trygghet och boendemiljö, och vi tycker att även kommunen behöver värna om sina invånare i stadens utkanter.

Fakta

Förslag på järnväg för godståg

Dragningen av räls till godstågstrafik ingår som en del i Örebro kommuns nya översiktsplan.

Fram till den 30 april 2017 går det att lämna synpunkter på översiktsplanen till Örebro kommun. 

Mer om översiktsplanen finns att läsa på kommunens hemsida www.orebro.se/nyoversiktsplan, där kan även synpunkter lämnas. 

Det går också att skicka e-post till samhallsbyggnad@orebro.se eller vanliga brev till Örebro kommun, Rådhuset, Box 30 000, 701 35 Örebro.

Märk meddelandet Sam 35/2017