Nyheter.

2017-06-22 17:14
På grund av hur omgivningen ser ut kan cyklister ibland välja bilvägar framför cykelbanor. Bild: Leif R Jansson/TT
På grund av hur omgivningen ser ut kan cyklister ibland välja bilvägar framför cykelbanor.

Cyklister väljer bort cykelbanor

Ska cyklandet öka behövs fler cykelvägar som upplevs som säkra, det menar genusforskare har som undersökt cyklisters utsatthet i trafiken. 

”Ju mindre riskfylld en väg känns desto större chans att fler ser cykeln som ett alternativ”, säger Dag Balkmar, genusforskare på Örebro universitet. 

Många cyklister upplever att de är en utsatt grupp i trafiken. Dels kan de skadas svårt vid olyckor eller kollisioner och dels kan de uppleva att de behöver välja ”säkra vägar” som inte är tänkta för cyklister, på grund av hur omgivningen ser ut.


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


– Tidigare forskning har pekat på hur kvinnliga cyklister kan ha olika strategier för att undvika vissa platser. Det kan handla om gångtunnlar, parker och undanskymda miljöer som upplevs som osäkra. För att färdas säkrare håller de sig till synliga bilvägar i stället, säger Dag Balkmar, genusforskare på Örebro universitet. 

Riskerar manliga bilisters ilska

Ett beteende som kan skapa ytterligare friktion mellan cyklister och bilister som då måste samsas om samma ytor. Dag Balkmar har i sin vetenskapliga artikel ”Om cyklisters utsatthet för kränkningar, hot och våld i massbilismens tidevarv” undersökt cyklisters situation i dagens bilsamhälle. Och hans forskning visar att cyklister inte bara riskerar att krocka eller ramla. De riskerar också att bli utsatta för manliga bilisters ilska. 

– Det finns exempel på cyklister som har blivit prejade eller fått spolarvätska sprutat på sig. Andra har upplevt hur bilister har kastat saker på dem, passerat nära eller tvärbromsat precis framför dem. Beteendena tolkades som kränkningar och cyklisterna upplevde att det främst var män bakom ratten, säger han. 

Dag Balkmar har främst undersökt hur cykelpendlare i Stockholm upplever sin situation i trafiken. Och även om cykelsituationen ser annorlunda ut i Örebro, så finns det platser även här där konflikter uppstår. Därför räcker det inte att fokusera på fler cykelbanor eller på bättre snöröjning för att cyklisterna ska uppleva cyklingen som säker.

– Till exempel vill inte föräldrar låta sina barn cykla själva vissa vägar och kvinnor undviker i högre grad än män platser i det offentliga rummet som de anser är obehagliga.  Generellt vill cyklister ha trygga och väl upplysta vägar och en infrastruktur som gör det möjligt att välja cykeln i ett vardagsliv. Om cyklisten måste välja en omväg för att känna sig trygg eller om alternativen är allt för riskfyllda så kommer cyklandet inte att öka, säger Dag Balkmar.