Nyheter.

2017-09-29 06:00
 • En enkät som Svenska transportarbetareförbundet gjort visar att stressen bland färdtjänstchaufförer är hög.  Ulf Gårlid, en av förarna lider inte så mycket av stressen, men han tror att trafiksituationen i Örebro spelar en viktig roll för arbetsmiljön.  Bild: Mirja Mattsson
  En enkät som Svenska transportarbetareförbundet gjort visar att stressen bland färdtjänstchaufförer är hög. Ulf Gårlid, en av förarna lider inte så mycket av stressen, men han tror att trafiksituationen i Örebro spelar en viktig roll för arbetsmiljön.
 • Roger Alexandersson: ”Det är tydligt att tiderna inte räcker till och det märks på förarna.”
  Roger Alexandersson: ”Det är tydligt att tiderna inte räcker till och det märks på förarna.”
 • Mikael Wahlberg: ”Blir det inga åtgärder kommer vi att koppla in Arbetsmiljöverket.”
  Mikael Wahlberg: ”Blir det inga åtgärder kommer vi att koppla in Arbetsmiljöverket.”

Färdtjänstchaufförerna jobbar under hård press

Många färdtjänstchaufförer hinner aldrig ta någon rast under arbetsdagen och över hälften av förarna känner sig så pressade av tidschemat att de bryter mot hastighetsbegränsningarna för att hinna hämta sina kunder i tid.

 

När 101 färdtjänstchaufförer fick chansen att berätta om sin arbetsmiljö genom en enkät som Svenska transportarbetareförbundet har gjort, visar det sig att stressen bland förarna är hög. Till exempel upplever 75 procent av förarna att de beräknade körtiderna inte stämmer överens med verkligheten, och många ifrågasätter därför tidsschablonerna som avgör hur lång tid olika arbetsmoment och körsträckor får ta.


KOM TILL BOKMASSAN!

ETC och Leopard arrangerar 29 och 30 september Bokmassan (Heden, Göteborg). Massa författare, massa böcker – och inga högerextremister.

Här hittar du all information om evenemanget.


– Vi får inga bra förutsättningar för att genomföra vårt arbete på ett bra sätt. Det är för stressigt, säger Stefan Nilsson, som både är ordförande i Taxi- och bussektionen på Svenska transportarbetareförbundet avdelning 9 i Örebro och färdtjänstchaufför i en rullstolsbuss i Örebro.

Svårt hinna ta rast

Enkäten visar också att över hälften av chaufförerna tvingas bryta mot hastighetsbegränsningarna om de ska hinna hämta kunderna i tid. Lika många anser att det är svårt att parkera lagligt när man ska utföra sitt arbete, och att det är svårt att få ta rast under arbetsdagen. Bland annat är det svårt att hinna med toalettbesök.

Problemen kan i sin tur ge brukarna sämre service och även säkerheten kan bli lidande då hälften av förarna har svårt att utföra bårtransporter och transporter med vikbara rullstolar utan att utsätta sig själv eller andra för risker.

Roger Alexandersson åker färdtjänst då och då genom sitt arbete och han märker av förarnas stress.

– Det är tydligt att tiderna inte räcker till och det märks på förarna, säger han.

Men när fackliga företrädare och skyddsombud påtalar problemen till företagen får de inte något gehör.

– När vi talar med arbetsgivarna om situationen menar de att de är rädda för vite. De måste följa upphandlingens krav, men Transportarbetareförbundet kan inte fortsätta att se mellan fingrarna när förarna har en sådan här dålig arbetsmiljö. Blir det inga åtgärder kommer vi att koppla in Arbetsmiljöverket, säger Mikael Wahlberg, regionalt skyddsombud.

”Se över tiderna”

Under en hearing där både förare, taxiföretagare, Länstrafiken och politiker från Region Örebro län medverkade vittnade många förare om problemen. Bland annat menade de att villkoren har försämrats sedan 2014. Och politikerna lovade att titta närmare på frågan.

Anders Ceder (S) som är regionråd, vice ordförande för nämnden för samhällsbyggnad och styrelseledamot i Länstrafiken menar att ett av problemen är att lagen om upphandling gör det svårt att styra den ekonomiska nivån, och att Regionen skulle ta över trafiken själva precis som i fallet med stadsbussarna i Örebro är inte aktuellt i nuläget.

– Men visst är det önskvärt att se över tiderna så att chaufförerna hinner med, säger han.

Även regionrådet och Länstrafikens ordförande Mats Gunnarsson (MP) tycker att det är värt att se över.

– Vi ska titta igenom det här när vi gör upphandlingsunderlaget. Och de synpunkter som kommer fram här om till exempel att olika typer fordon kan behöva olika mycket tid är en vettig synpunkt som vi behöver titta närmare på, säger han.

Ewa-Leena Johansson som är kommunstyrelsens ordförande i Ljusnarsbergs kommun tycker dock att det är viktigt att se var problemen finns, och inte göra förändringar för hela länet.

– Länstrafiken är en länsorganisation, men klagomålen som kommer fram här är ingenting som jag känner igen från den lilla kommunen. Problemen att hinna fram i tid på grund av trafiken och parkeringssvårigheter är mer ett Örebroproblem. Ska det göras förändringar så är det viktigt att anpassa dem utifrån var problemen finns, säger hon.