Nyheter.

2017-03-10 06:55
Johanna Jarl, rekryterare och Britt Lindström, enhetschef på Örebro kommun arbetar för att få fler familjehem i egen regi. På ett år har kostnaderna gått ner med nästan 5 miljoner kronor.  Bild: Mirja Mattsson
Johanna Jarl, rekryterare och Britt Lindström, enhetschef på Örebro kommun arbetar för att få fler familjehem i egen regi. På ett år har kostnaderna gått ner med nästan 5 miljoner kronor.

Färre barn i privata familjehem

Samtidigt som privata företag tjänar stora pengar på familjhemsplacerade barn i Sverige har Örebro kommun lyckats vända trenden. Örebro har värvat fler egna familjehem och köper därmed färre dyra familjehemsplaceringar hos privata företag. 

"Vi jobbar aktivt med att rekrytera egna familjehem för att få ner kostnaderna", säger Britt Lindström, enhetschef på socialförvaltningen i Örebro.

Under flera år ökade kostnaderna för privata familjehem, eller så kallade konsultstödda familjehem, i Örebro.  Men nu har trenden vänt. På ett år har kostnaderna gått ner med nästan fem miljoner. 


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


– Vi har satsat på att nå ut bredare och söker familjer på fler olika sätt. Vi har bland annat haft annonser på Tåg i Bergslagen och vi har annonserat på Facebook, säger Britt Lindström, enhetschef på socialförvaltningen i Örebro. 

En strategi som har lönat sig. Fler familjer hör av sig och visar intresse för att bli familjehem.

– De flesta som hör av sig nu gör det efter att ha sett annonsen på Facebook, berättar Johanna Jarl, som arbetar som familjehemsrekryterare i Örebro. 

Ny organisation

Men det handlar inte bara om att få fler familjer att höra av sig. För att få fler egna familjehem har Örebro kommun också ändrat i sin egen organisation. Tre personer arbetar heltid med att rekrytera och utreda familjer som kan tänka sig att ta hand om ett barn eller en tonåring som behöver flytta från sin hemmiljö. Det gör de tillsammans med de familjehemssekreterare som sedan stöder familjehemmet när de får ett uppdrag. 

– Vi har även föreläsningar där vi bjuder in allt från psykologer till personer som lär ut första hjälpen. Vi har kafékvällar där människor som redan är familjehem tar med sig personer som kan tänka sig att ta ett uppdrag och vi ger utrymme för familjer att träffas och dela erfarenheter, säger Johanna Jarl.

Ständig brist

Trots att fler är intresserade av att ta olika uppdrag i Örebro kommun så råder det ändå alltid en brist på familjehem. Och det gör att kommunen delvis är beroende av att anlita privata företag. 

Andelen konsulentstödda familjehem har minskat de senaste två åren. Men trots det var ungefär 30 procent av barnen 2016 placerade i konsulentstödda familjehem, om man räknar med jourhemmen där barnen vistas i kortare perioder innan de får ett ordinarie familjehem.

– Det är väldigt många saker som ska stämma. Vi har familjer som väntar på barn, men matchningen måste vara rätt. Vi försöker se till att barnet ska kunna gå kvar i sin skola om det är möjligt. Och åldern på barnet ska passa in i familjehemmet. Det kan vara en detalj som inte stämmer, som att familjen har hund, men barnet är allergiskt. Och vi måste hela tiden se till barnets bästa, säger Britt Lindström.

Dyrt med privata alternativ

Men att placera barn i konsulentstödda familjehem kostar mer. I genomsnitt kostar det ungefär dubbelt så mycket att placera barn i de privata alternativen jämfört med de egna kommunala hemmen. 

– Därför jobbar vi för att öka andelen egna föräldrahem i första hand, i andra hand arbetar vi med företag som vi har ramavtal med och i tredje hand tittar vi på andra alternativ, säger Britt Lindström.

Just nu letar Örebro kommun efter familjer som kan ta hand om lite äldre barn och tonåringar. 

– Vi behöver ett 20-tal nya hem till barn mellan 11 och 18 år. Och då behövs familjer som har erfarenhet av tonåringar och som kan avgöra om det är vanligt tonårstrots eller en signal om något annat om det blir bråk, säger Britt Lindström.

Fakta

Ungefär 300 barn i Örebro lever i ett familjehem eller i ett jourhem.

70 procent av dem bor i ett kommunalt familjehem eller jourhem. 

11 procent bor i konsulentstödda familjehem.

19 procent i konsulentstödda jourhem.

Den totala kostnaden för konsulentstödda familjehem har minskat:

2014: 25,3 miljoner

2015: 25,0 miljoner

2016: 20,4  miljoner 

Genomsnittlig kostnad för kommunala familjehem (inklusive en schablonkostnad för stöd och overheadkostnad): 860 kronor per dygn

Genomsnittlig kostnad för konsulentstödda familjehem: 1 690 kronor per dygn

I de fall där Örebro kommun använder konsulentstödda familjehem är det i första hand företagen som de har ramavtal med som används.

Bergslagsgårdar: 1 285 kr/dygn (stiftelse) 

Humana sociala tjänster AB: 1 490 kr/dygn

Örebro kommun vill ha många olika sorters familjehem för att kunna hitta rätt matchning till respektive barn. I dagsläget finns föräldrar med olika kön, samkönade föräldrar, ensamstående föräldrar och föräldrar med utländsk härkomst bland familjehemmen. Boendeformerna kan skilja sig åt, men det måste finnas tillräckligt utrymme för ytterligare ett barn.

Örebro kommun letar just nu efter olika familjer som vill ta hand om äldre barn och tonåringar. Om du är intresserad av att bli kontaktfamilj kan du hitta mer information på Örebro kommuns hemsida.