Nyheter.

2017-05-12 06:29
  • Anders Österberg, lärare på Gumaeliusskolan ska tillsammans med sitt arbetslag studera vilka olika arbetsuppgifter de själva utför varje dag och vilka av dessa som skulle kunna utföras av andra yrkesgrupper.  Bild: Mirja Mattsson
    Anders Österberg, lärare på Gumaeliusskolan ska tillsammans med sitt arbetslag studera vilka olika arbetsuppgifter de själva utför varje dag och vilka av dessa som skulle kunna utföras av andra yrkesgrupper. 
  • ”Vi har ett förändrat samhälle.­ Lärare måste hjälpa eleverna med allt fler sociala problem som sker på nätet. Det kan till exempel handla om kränkningar på sociala­ medier”, säger Chris Gelinder, rektor på Gumaeliusskolan.
    ”Vi har ett förändrat samhälle.­ Lärare måste hjälpa eleverna med allt fler sociala problem som sker på nätet. Det kan till exempel handla om kränkningar på sociala­ medier”, säger Chris Gelinder, rektor på Gumaeliusskolan.

Fler yrkesgrupper i skolan kan lösa bristen på lärare

Det finns inte tillräckligt med lärare för att lösa lärarbristen i Örebro kommun. Nu undersöker kommunen om andra yrkesgrupper kan vara lösningen på problemet.

”Många lärare lägger tid på saker som någon annan skulle kunna göra”, säger Anders Österberg, lärare på Gumaeliusskolan.

Det behövs över 600 nya lärare och förskollärare i Örebro kommun de kommande åren. Men det utbildas inte tillräckligt många för att täcka behovet. Andra åtgärder som att vidareutbilda personer genom lärarlyft, ordna aspiranttjänster för studenter och försöket att locka lärare från Finland till Örebro kommer inte att räcka till. 


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


Större barnkullar och färre lärare

Därför ska nu flera kommunala skolor i Örebro undersöka om andra yrkesgrupper kan hjälpa till att lösa lärarbristen. 

– Något måste ske. Det blir större barnkullar och det finns inte tillräckligt många lärare, säger Anders Österberg, som är gymnastik- och matematiklärare på Gumaeliusskolan.

Han kommer tillsammans med övriga i sitt arbetslag att studera vilka arbetsuppgifter som de faktiskt utför varje dag, vilka uppgifter som lärarna ska fortsätta att arbeta med och vilka som i stället skulle kunna utföras av andra yrkesgrupper. 

– Lärarjobbet är roligt och stimulerande, men jag tror att det skulle bli ännu bättre och mindre slitsamt om en del kringuppgifter togs bort. Det skulle bli ett större fokus på själva undervisningen, säger Anders Österberg. 

Konflikter i sociala medier

Att just Gumaeliusskolan ville delta i kommunens pilotprojekt handlar om att skolledningen redan i dag har identifierat en del uppgifter som de tycker att andra yrkesgrupper ska arbeta med. 

– Vi har ett förändrat samhälle. Lärare måste hjälpa eleverna med allt fler sociala problem som sker på nätet. Det kan till exempel handla om kränkningar på sociala medier. Trots att det har hänt utanför skoltid måste skolan agera, utreda vad som har hänt och stötta eleverna. Det tar oerhört mycket tid, säger Chris Gelinder, rektor på Gumaeliusskolan.

Därför söker nu skolan en socialpedagog eller socionom som kan arbeta heltid med konflikthantering och skolans trygghetsarbete. 

– Annars ska lärare frikopplas från sin undervisning för att utreda och dokumentera sådana här ärenden. Det tycker vi är fel sätt att använda resurserna. Vi ser också en fördel i att ha en socialpedagog på skolan som kan arbeta förebyggande. Det kan bli en person som kan plockas in i klasser när läraren misstänker att det är något som bubblar under ytan, säger Chris Gelinder. 

Förutom att skolan ska anställa en socialpedagog kommer man även att anställa två elevstödjare. 

– Tidigare har vi bara haft elevassistenter som arbetar med enskilda elever. Det här ska i stället vara elevstödjare som jobbar mot alla elever med de sociala bitarna på raster till exempel, säger Chris Gelinder.

Men de här yrkesgrupperna är troligen bara början. I framtiden kan det komma att behövas många fler yrkesgrupper på skolan. 

Dokumentation tar tid

Anders Österberg ser till exempel att mycket av lärarnas tid försvinner till dokumentation och administration i stället för undervisning.

– Jag tror vi skulle få högre måluppfyllelse om vi fick mer tid till undervisning och mer tid till att utveckla den. Kanske krävs inte en högskoleutbildning för att rätta prov eller boka aktiviteterna för en friluftsdag? Jag tror att skolan måste ta efter andra bristyrken som har fått renodla sina arbetsuppgifter de senaste åren, säger han.

Några nya pengar som kan gå till andra yrkesgrupper finns inte. En konsekvens kan därför bli att lärarna måste undervisa fler timmar i framtiden. 

– Även om det blir så tror jag att den totala arbetsbördan kan minska om arbetsuppgifterna förändras och renodlas, säger Anders Österberg.

Fakta

Antal heltidsanställda lärare i Örebro kommun omräknat per 100 elever*:

2014:

• Grundskola 8,3

• Gymnasium 7,9

• Särskola 30,3

2015:

• Grundskola 8,1

• Gymnasium 8,3

• Särskola 25,6    

*Källa: barnombudsmannen.se