Nyheter.

2017-04-07 07:14
  • De korta resorna under 50 mil borde vara lättare att ersätta med andra alternativ, menar Jannica Häggbom. Bild: Torstein Bøe/NTB Scanpix/TT
    De korta resorna under 50 mil borde vara lättare att ersätta med andra alternativ, menar Jannica Häggbom.
  • 2014 gjordes 1 336 stycken flygresor, två år senare handlar det om 1 524 stycken flygresor och det är de korta resorna som ökar.  Bild: Örebro universitet
    2014 gjordes 1 336 stycken flygresor, två år senare handlar det om 1 524 stycken flygresor och det är de korta resorna som ökar. 

Flygresorna ökar på Örebro universitet

Forskare och doktorander på Örebro universitet flyger alltmer. Koldioxidutsläppen från flygresor under 50 mil har mer än fördubblats på ett år, visar nya siffror.

Ungefär 100 nya flygresor per år, så mycket har flygandet ökat på Örebro universitet de senaste tre åren. 2014 gjordes 1 336 stycken flygresor, två år senare handlar det om 1 524 stycken flygresor och det är de korta resorna som ökar.


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


– Ja, jag såg en ökning när jag rapporterade in siffrorna till Naturvårdsverket, men varför flygresorna ökar vet jag inte. Jag behöver göra en analys av det, säger Anna Uhlin Landh som arbetar som strateg för hållbar utveckling på Örebro universitet.

I rapporten till Naturvårdsverket står det att de ökade utsläppen kan bero på att universitetet har fler anställda nu än tidigare och att många forskare har samarbeten med andra forskare både nationellt och internationellt. Men varför det är de korta flygresorna under 50 mil som ökar kan inte Anna Uhlin Landh svara på.

– Jag kan inte uttala mig om det, det behöver analyseras. Vi vill ju minska resandet och stärka området hållbar utveckling, säger hon.

Ny flygsträcka

En förklaring till ökningen av de korta resorna skulle kunna vara den nya linjen mellan Örebro och Köpenhamn. En flygsträcka under 50 mil, som den förra rektorn Jens Schollin sade hade en avgörande betydelse för universitetet när linjen invigdes för ett och ett halvt år sedan. 

En flyglinje som knyter samman Örebro med en mängd andra destinationer skulle öppna  möjligheter för fler internationella konferenser och det skulle bli lättare att få fler utländska forskare att resa hit, enligt den förra rektorn. 

– Att Örebro flygplats numera erbjuder resor till Köpenhamn innebär att personalen kan flyga från Örebro till Köpenhamn, för att eventuellt åka vidare till slutdestination. Tidigare har resorna skett från Arlanda, många gånger via Köpenhamn och sedan vidare till slutdestination. Till Arlanda har resorna skett med buss, tåg eller bil. Detta är en förändring i resemönster som vi antar har skett, men vi väntar ett svar på i den kommande analysen, säger universitetsdirektör Louise Pålsson.

Men om fler mellanlandningar sker i Köpenhamn ger det negativa effekter på miljön.

– Det är vid start och landning som mest koldioxid släpps ut, säger Jannica Häggbom som sammanställer den årliga miljöledningsrapporteringen på Naturvårdsverket.

Korta resor ökar 

Örebro universitet är inte ensamma om att göra fler korta flygresor. Jannica Häggbom har i sitt
arbete sett att fler universitet och högskolor har rapporterat in ökande koldioxidutsläpp från korta flygresor.

– Många universitet och högskolor bedriver ett aktivt miljöarbete. Därför är det förvånande när det går åt andra hållet, man skulle önska att man såg en tydligare trend med minskade utsläpp i stället, säger hon. 

För det är främst de kortare resorna som skulle gå att åtgärda.

– De korta resorna under 50 mil borde vara lättare att ersätta med andra alternativ, och många myndigheter har som policy att inte flyga på resor som är kortare än 50 mil, säger hon.

Fler utlandssamarbeten

Förutom den nya Köpenhamnslinjen kan det ökande resandet bero på universitetets mål med en ökad internationalisering. I årsredovisningen för 2016 framgår det att fakultetsnämnden har fördelat ut extra resebidrag till doktoranders internationella konferensdeltagande. Eftersom universitetet vill bidra till fler vetenskapliga publiceringar, en ökad internationalisering och mer externa medel. 

Samtidigt har Örebro universitet har en uttalad ambition att minska sina koldioxidutsläpp och arbetet med en ny handlingsplan för hållbar utveckling ska vara färdig i maj. 

– Mellan internationalisering och hållbar utveckling kan det finnas en målkonflikt, men vi arbetar med att på bästa sätt göra avvägningar, säger universitetsdirektör Louise Pålsson.