Nyheter.

2017-02-23 21:36
 • HPV-vaccinering har inte funnits så länge i Sverige, därför kan man ännu inte se någon minskning av antalet fall med livmoderhalscancer. Bild: Heiko Junge/NTB/TT
  HPV-vaccinering har inte funnits så länge i Sverige, därför kan man ännu inte se någon minskning av antalet fall med livmoderhalscancer.
 • Ingemor Skoglund är skolöverläkare.”Om pojkarna också får vaccin så tror jag att det kan medföra att fler vaccinerar flickor också, och så minskar risken för smittspridning av HPV-virus totalt sett, säger hon. Bild: Mirja Mattsson
  Ingemor Skoglund är skolöverläkare.”Om pojkarna också får vaccin så tror jag att det kan medföra att fler vaccinerar flickor också, och så minskar risken för smittspridning av HPV-virus totalt sett, säger hon.
 • Ungefär 85 procent av flickorna i Örebro vaccineras mot HPV-viruset i årskurs fem eller sex. Hur många som får vaccinet varierar mellan 63 procent och 100 procent.  Bild: Mirja Mattsson
  Ungefär 85 procent av flickorna i Örebro vaccineras mot HPV-viruset i årskurs fem eller sex. Hur många som får vaccinet varierar mellan 63 procent och 100 procent.

Föräldrar väljer bort HPV-vaccin – stor skillnad mellan skolorna

I Adolfsberg får nästan alla flickor i mellanstadiet vaccin mot HPV-viruset. Men på andra skolor i kommunen är det bara sex av tio flickor som vaccineras.
"De utsätts för risken att få en HPV-infektion och sjukdomar som är kopplade till det, som könsvårtor och livmoderhalscancer", säger Ingemor Skoglund, skolöverläkare.

Ungefär 85 procent av flickorna i Örebro vaccineras mot HPV-viruset i årskurs fem eller sex. Men det är stor skillnad mellan skolor. Hur många som får vaccinet varierar mellan 63 procent och 100 procent. En variation som inte förekommer när det gäller andra vaccinsorter. 


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


– Nej, när det gäller övriga vaccin så har vi en täckningsgrad på 97–98 procent och vi ser inte den här skillnaden mellan skolor, säger Ingemor Skoglund, skolöverläkare.

Färre med utländsk bakgrund vaccineras

Att föräldrar väljer bort att vaccinera sina barn mot HPV-viruset kan ha flera orsaker. 

– Vi kan se att det kan finnas en koppling till kulturell bakgrund. I skolor där många elever har föräldrar som är födda utomlands är det färre flickor som vaccineras, säger Ingemor Skoglund. 

Varför den här gruppen väljer bort vaccin i större utsträckning är oklart, men i en rapport som region Örebro län har gjort så skriver elevhälsovården att det kan bero på att gruppen inte känner till det här vaccinet lika bra. Samt att det kan påverka att det handlar om en sexuellt överförbar sjukdom. 

– Det här är inte unikt för Örebro kommun. Det här ett problem som har uppmärksammats även av Folkhälsomyndigheten. En konkret tanke från dem har varit att sänka vaccinationsåldern för att få en bättre effekt av vaccinet och samtidigt komma ifrån kopplingen att det handlar om sexuellt överförbar sjukdom, säger Ingemor Skoglund.

Nå fler genom information

För att nå fler flickor i områden där många av föräldrarna är födda utomlands har skolsköterskorna fått i uppdrag att förmedla information på hemspråket, och att ta upp frågan på föräldramöten där en tolk medverkar. 

– Annars finns det en grupp som vi inte når. En grupp som kommer att behöva sköta sina cellprov ännu mer noggrant i framtiden, så att cellförändringar kan upptäckas i tid. Fast det är ju bättre att förebygga genom att ta ett vaccin i stället för att komma in i processen när cellförändringar redan har skett, säger Ingemor Skoglund.

Förutom att färre vaccineras på vissa skolor finns även vaccinmotsståndare som påverkar föräldrar att välja bort vaccinet mot HPV-virus. 

– Vi vet att ”mammor mot gardasil” har påverkat några föräldrar på en skola, och det finns en rädsla för biverkningar hos en del föräldrar. Vi försöker att möta det med att ge korrekt information. Samtidigt får vi lov att acceptera att en del tackar nej till de erbjudanden vi ger, säger Ingemor Skoglund.

Andra former av cancer

HPV-vaccinering har inte funnits så länge i Sverige, därför kan man ännu inte se någon minskning av antalet fall med livmoderhalscancer. Men Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, har granskat 19 studier med sammanlagt 16 600 vaccinerade kvinnor och sett att förekomsten av HPV-infektioner, kondylom och allvarliga cellförändringar har minskat. Och eftersom HPV-infektioner också kan orsaka andra cancerformer, som till exempel anal- och peniscancer, utreder Folkhälsoinstitutet om även pojkar ska få vaccin i framtiden.

– Om pojkarna också får vaccin så tror jag att det kan medföra att fler vaccinerar flickor också, och så minskar risken för smittspridning av HPV-virus totalt sett, säger Ingemor Skoglund. 

HPV-virus

Humant papillomvirus (HPV) är en av de vanligaste sexuellt överförbara infektionerna. De flesta smittas redan som unga och infektionen orsakar oftast inga symptom. 

HPV-viruset kan orsaka livmoderhalscancer, men också enligt senare forskning vulva-, vaginal-, anal- och peniscancer samt cancer i munhåla och svalg. 

Livmoderhalscancer är den fjärde vanligaste orsaken till cancerdöd hos kvinnor i världen. Globalt rapporteras cirka 490 000 nya fall av livmoderhalscancer varje år varav 250 000 dör.

I Sverige får cirka 450 kvinnor livmodercancer varje år (varav 150 dör). På sikt beräknas vaccinet förebygga cirka 100 dödsfall av livmoderhalscancer årligen.

Sedan 2012 erbjuds flickor i åldrarna 10–12 år vaccination mot HPV inom ramen för det nationella allmänna vaccinationsprogrammet.

Vaccinet ger inte fullständigt skydd mot livmoderhalscancer, därför är det viktigt att gå på de cellprovskontroller alla kvinnor mellan 23 och 59 års ålder kallas till, även om man är vaccinerad.

HPV-viruset orsakar också könssjukdomen kondylom. Vaccinet skyddar mot könsvårtorna.

HPV-vaccination av pojkar har införts i flera andra länder, bland annat Australien, Kanada och USA. 

Källor: Folkhälsomyndigheten, Region Örebro län