Nyheter.

2017-11-03 07:00
Trots patientkritik är en majoritet av politikerna för att behålla LOV inom psykiatrin. ”Om patienter känner sig osäkra kanske vi behöver se över hur vi informerar”, säger ansvarigt regionråd Karin Sundin (S).   Bild: Cleis Nordfjell/SvD/tt
Trots patientkritik är en majoritet av politikerna för att behålla LOV inom psykiatrin. ”Om patienter känner sig osäkra kanske vi behöver se över hur vi informerar”, säger ansvarigt regionråd Karin Sundin (S). 

Kritiserad valfrihet här för att stanna

Trots kritik från patienter mot valfrihet inom psykiatrin, vill både oppositionen och den styrande majoriteten att LOV ska finnas kvar.

”Vi ska fortsätta att köpa in vård från andra aktörer när vi ser att det är motiverat”, säger Karin Sundin (S) regionråd i Örebro län.

 

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per vecka. Avsluta när du vill.

I ETC Örebro #43 kritiserade patienter LOV inom psykiatrin. I korthet innebär lagen om valfrihetssystem, LOV, att patienter som har bedömts att vara i behov av psykoterapi, själva får ansvara för att välja behandlare och behandlingsmetod. Patienter som ETC Örebro har pratat med uppger att de inte har fått tillräcklig hjälp för att kunna välja rätt terapeut.


VAR MED OCH BRYT MEDIEMONOPOL

Teckna en prenumeration på din lokala ETC-tidning


– Jag kan förstå att patienter tycker att det är svårt att välja. Val är svåra för oss alla och för den här patientgruppen kan det vara extra jobbigt. Men det går att få hjälp av beredningsgruppen. Om patienter känner sig osäkra kanske vi behöver se över hur vi informerar, säger ansvarigt regionråd Karin Sundin (S).

Men hon ser inte att det finns någon risk att patienterna får fel sorts psykoterapi, oavsett vilken behandlare de väljer.

– Alla som vi har avtal med ska uppfylla de kvalitetskrav som vi ställer. De kan inte bara en sak utan ska kunna erbjuda en bredd, och utföra olika typer av behandlingar, säger Karin Sundin.

”Be om råd”

Hon menar att personer som är osäkra alltid kan välja terapeuter som arbetar inom Region Örebro län som också ingår i LOV-systemet.

– Lagen om valfrihet handlar ju om att man ska välja själv, men känner man sig osäker tycker jag att man ska kontakta vården igen och be om råd. Det är också viktigt att säga att det här handlar om personer som kan klara sig med psykoterapi. De mest sköra patienterna, där det finns suicidrisk eller missbruksproblematik, behöver annan hjälp, och det är inte den gruppen som vi pratar om här, säger Karin Sundin.

Se över rutiner

Inte heller Vänsterpartiet i regionen vill ta bort LOV inom psykiatrin, trots att partiet arbetar för färre privatiseringar i vården.

– Vi har aldrig sagt nej till psykoterapeuter. Regionen har haft problem att rekrytera terapeuter i tio år och vi behöver ha kvar de som finns i länet eftersom det finns ett stort behov, men som vänsterpartist skulle jag förstås önska att vi kunde rekrytera de här personerna till regionen i stället, säger regionrådet Jihad Menhem (V).

Att patienter upplever valsituationen som jobbig har han förståelse för.

– Det finns kanske ett behov av att se över rutiner och informationen som går ut till patienterna, säger han.

M vill bygga ut reformen

Oppositionsrådet Ola Karlsson (M) tror att det kan finnas anledning att tydligare beskriva de olika vårdgivarna för patienterna så att det blir enklare att välja, men inte heller han vill ta bort LOV i psykiatrin. Han ser snarare ett behov av att bygga ut reformen och öppna för fler vårdgivare.

– Jag tycker att det ska bli lättare för fler vårdgivare att etablera sig. Alla vill inte vara anställda av regionen. Jag ser till exempel ett stort behov av logopeder som arbetar med barn med dyslexi. Där kan barn få vänta på hjälp i upp till två år i dag och det är inte acceptabelt, säger han.

Bättre än att vänta

Han menar att även om det kan vara svårt att välja är det bättre än att få vänta.

Ett resonemang som även Karin Sundin (S) är inne på.

– När vi har långa köer och problem med tillgängligheten,
som exempelvis när vi ska göra neuropsykiatriska utredningar, så kan vi köpa den vården från andra aktörer. Capio läkargruppen fick till exempel förnyat avtal nyligen. Vi ser det som ett komplement när vi själva inte hinner, säger hon.

Kostnaden för LOV i psykiatrin ökar. ETC Örebro har tagit del av det underlag som låg till grund för Region Örebro läns beslut om att införa vårdval för psykoterapi. Av detta framgår att kostnaderna för psykoterapi beräknades att uppgå till 3,6 miljoner kronor per år och att ungefär 300 patienter kunde uppskattas vara aktuella för behandling.

Men förra året landade kostnaderna på drygt 4,6 miljoner kronor. Fram till juni 2017 var regionens kostnader cirka 3,3 miljoner kronor, vilket antyder att kostnadsutvecklingen fortsätter i samma riktning.

– Befolkningen ökar och vi har en ökande psykisk ohälsa, så jag tycker inte att det är en dramatisk ökning och jag tycker att det är värt pengarna om patienter får hjälp, säger Karin Sundin.

Kritiken mot LOV

Flera patienter som ETC Örebro har pratat med uppger att de inte har fått tillräcklig hjälp för att kunna välja terapeut. En av dem säger bland annat så här:

– Det ju helt omöjligt att göra ett bra val av behandlare.

– Först blev jag glad eftersom jag ju blivit beviljad psykoterapi efter lång väntan. Sedan läste jag vidare och såg allt jag skulle behöva göra för att få hjälp. Det var som ett dåligt skämt, jag trodde inte det var sant.

– Efter att ha läst igenom informationsbrevet flera gånger kände jag att det aldrig skulle gå, att jag aldrig skulle orka.

David Åkerlund, verksamhetschef för psykologmottagningen vid Örebro universitet menar att de som söker hjälp mår ofta väldigt dåligt och har ett stort lidande, även om de bedöms klara sig med psykoterapi. Och det gör valsituationen svår.

– För vissa kan det nog bli övermäktigt. Vilken hjälp behöver jag? Vilken metod är bäst för mig? Vilken behandlare passar mig bäst? Detta är svåra frågor även för oss som arbetar inom hälso- och sjukvården att bedöma och vården lägger då mycket ansvar på patienten att svara på dessa frågor.