Nyheter.

2017-07-14 06:00
  • Fallskydd och multiplaner av så kallad gummiasfalt används på lekparker runt om i Örebro. En ny studie visar att gummit släpper ifrån sig mikroplaster som läcker ut i naturen och kan skada miljön.  Bild: Amar Bajric
    Fallskydd och multiplaner av så kallad gummiasfalt används på lekparker runt om i Örebro. En ny studie visar att gummit släpper ifrån sig mikroplaster som läcker ut i naturen och kan skada miljön. 
  • Plastfragment upp till en halv centimeter går under namnet mikroplaster. När dessa plastfragment sprids till vattendrag kan de orsaka skada på vattenlevande organismer. Bild: Amar Bajric
    Plastfragment upp till en halv centimeter går under namnet mikroplaster. När dessa plastfragment sprids till vattendrag kan de orsaka skada på vattenlevande organismer.

Låg kunskap om lekplatsers miljöpåverkan

Lätt att köra rullstol på och mjukt för barn som faller. Lekplatser med underlag av gummi har blivit en vanlig syn i Örebro kommun. Nu visar en studie från Lunds universitet att gummiplanerna släpper ifrån sig mikroplaster som läcker ut i vattendrag.

Örebro kommun har valt att anlägga fallskydd av gummi på åtta av sina ungefär 150 lekparker. Här är det argumenten om tillgänglighet för alla som har fått styra.

– Det är det enda material som är både stötdämpande och tillgängligt, säger Karin Andersson, park­ingenjör på Örebro kommun.


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


– Det ger en tillgänglighet för de som sitter i rullstol, antingen barn eller föräldrar som vill leka med barnen, säger hon och berättar att det finns regler för fallhöjd och dämpning som styr vid anläggning av lekparker.

Hennes erfarenhet är samtidigt att barn upplever att bark och sand är roligare att leka på, och att det blir en ständig dragkamp mellan lekvärde och tillgänglighet. Hon har också märkt att gummiparkerna slits snabbt.

– Vår erfarenhet är att gummiparkerna inte håller länge. Efter ett antal år måste man laga dem och åtgärda dem, säger hon, och berättar att det både handlar om utnötta partier och att gummit blir hårt och måste bytas ut.

Miljöpåverkan styr ej materialvalen

På det kommunala fastighetsbolaget Futurum, som äger och utvecklar Örebro kommuns skolor och förskolor, säger man att gummiplaner används på nybyggda planer.

– Fallskydd lägger vi när vi bygger nytt, och det är någon procent av våra fastigheter som har fallskydd, säger Leif Andersson, samordnare på Futurums förvaltningsavdelning.

Gummiunderlagets miljöpåverkan är ingenting som hittills har fått styra materialvalet, varken hos kommunen eller hos Futurum.

– Det kommer nya studier hela tiden. Det innebär inte att vi kan byta ut all lekutrustning på gårdar. Vi byter ut dem efterhand och har ett samarbete med Sunda hus, säger Leif Andersson och hänvisar till konsultbolaget som Futurum anlitar för information och konsulttjänster inom hållbart byggande. 

På Sunda hus meddelar man att mikroplaster inte ligger under deras radar.

– Vi undersöker snarare vilka ämnen som har tillsatts och man riskerar att komma i kontakt med eller få spridning av i miljön genom användning av gummimattor, säger Emma Thorstensson, miljökonsult på Sunda hus. Hon fortsätter:

– Mikroplaster är för det mesta inte något som tillsätts utan något som bildas från produkterna efter att de har sönderdelats.

”Lyssnar ständigt in ny forskning”

Av kommunens lekplatser är det bara en anläggning med gummi­asfalt som ligger nära en dagvattenbrunn, där mikroplaster lätt riskerar att komma ut i naturen. Enligt Karin Andersson, parkingenjör på Örebro kommun, kan nya rön styra hur lekplatser byggs i framtiden.

– Vi lyssnar ständigt in ny forskning och i det här fallet är det ju särskilt intressant att ta till sig att inte avvattna mattorna av gummi­asfalt i en dagvattenbrunn.

– Generellt är det så att grus och asfalt också är tillgängliga material, då kan man försöka använda de materialen i större utsträckning och inte använda mer av det här gummimaterialet, säger Karin Andersson.

Mikro-
plaster

Plastfragment upp till fem millimeter går under samlingsnamnet mikroplaster.

Mikroplaster kan bildas när plastföremål slits och plastpartiklar frigörs eller när plastskräp bryts ner i naturen. Det finns också plast som från början tillverkas som små pellets eller korn.

De största källorna till mikroplaster är vägar och däck, konstgräsplaner, industriell produktion, tvätt av syntetfibrer, båtbottenfärg och nedskräpning. Det är oklart hur stor del av utsläppen som gummimattor på lekplatser står för.

Trots att en mycket stor del av mikroplasterna avskiljs i reningsverk så finns det fortfarande en risk för miljöpåverkan med de mikroplaster som tar sig förbi reningsverken.

Det finns indikationer på att mikroplaster kan orsaka skador på vattenlevande organismer och djur.

Källor: Naturvårdsverket, Ny teknik, Svenskt vatten

Studiens slutsatser

Vid anläggande av fallskydd och multiplaner bör rutiner för att förhindra spridning av mikroplaster tas fram.

På grund av utsläppen av mikroplaster bör anläggande av multiplaner ifrågasättas.

Krav bör ställas på de ansvariga för anläggningarna.

Källa: ”Är fallskydd och multiplaner en källa till mikroplaster?”, Jens Andersen Hörman, Lunds universitet