Nyheter.

2017-05-12 06:33

Lärarförbundet: Anställ lärarassistenter

Lärarförbundet vill införa administrativa lärarassistenter för att lösa lärarbristen och förbättra arbetsmiljön för lärare. 

”Skolor och förskolor byggs överallt men det finns inga lärare att fylla dem med, säger Åsa Sätterström”, ordförande på Lärarförbundet i Örebro.

Bristen på lärare börjar redan nu att märkas på skolor och förskolor i Örebro. Många lärare och förskollärare upplever en ohållbar arbetssituation och behöver avlastning. Ett sätt att förbättra situationen skulle vara att anställa lärarassistenter, anser Lärarförbundet. 


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


– Det utbildas för få lärare och de som finns behöver arbeta med rätt uppgifter. Det behövs därför assistenter till skola och fritids. Det kanske behövs andra typer av yrkesgrupper också, säger Åsa Sätterström ordförande på Lärarförbundet i Örebro.

Kan medföra komplikationer

Att Örebro kommun nu har startat ett pilotprojekt som ska utmynna i en breddad kompetensförsörjning tycker Åsa Sätterström är bra.

– En lärare kanske inte ska ägna tid åt att skaffa fram vikarier till exempel. Därför är det bra att det kartläggs hur arbetsuppgifterna ser ut. Men det är inte problemfritt att förändra människors arbetsuppgifter, säger hon. 

Det kan finnas lärare som trivs med sina sidouppdrag och flera har kanske fått dem för att orka med sin arbetssituation. 

– Det kan finnas lärare som också ansvarar för ett förråd, och det kan vara en arbetsanpassning som gör att lärare orkar vara kvar och undervisa några timmar i veckan. Det gäller att ta hänsyn till sådana lösningar om det här ska bli bra, säger hon 

Bättre arbetsmiljö lockar

Det finns många utbildade lärare som har lämnat yrket. Men en bättre arbetsmiljö med exempelvis lärarassistenter som avlastar lärarna, skulle kanske få fler att återvända till skolan. 

– Arbetsmiljön är oerhört viktig för att lärare ska vilja fortsätta att vara lärare och för att lärare som lämnat yrket eller kommunen ska vilja komma tillbaka, säger Åsa Sätterström. 

Fakta

En lärarassistent kan ha olika funktioner på olika skolor. Men Lärar-förbundet har gjort en lista på tänkbara uppgifter som en lärar-assistent skulle kunna göra:

• Administrativa uppgifter som till exempel frånvarorapportering, busskort, blanketter, särskild kost, informationsmaterial till vårdnadshavare.

• Inrapportering av nationella prov, resultat och andra summativa resultat.

• Organisation och administration kring nationella prov.

• Bokning av utvecklingssamtal och andra möten med lärare, vårdnads-havare, elevhälsa och externa kontakter.

• Ta fram och beställa lektionsmaterial och läromedel.

• Praktiska göromål kring friluftsdagar, föräldramöten, studiebesök.