Nyheter.

2017-11-17 06:00
”Vi lever i en digital revolution. Det faller sig naturligt för människor att lösa vardagsbekymmer med sin telefon. Och det här speglas naturligtvis även i vården”, säger regionrådet Karin Sundin (S).   Bild: Izabelle Nordfjell/TT
”Vi lever i en digital revolution. Det faller sig naturligt för människor att lösa vardagsbekymmer med sin telefon. Och det här speglas naturligtvis även i vården”, säger regionrådet Karin Sundin (S).

Miljonnota för privata vårdcentraler i mobilen

Allt fler väljer att söka hjälp av en läkare i mobilen, i stället för att gå till sin vårdcentral. De privata e-läkartjänsterna Kry och Min doktor har hittills kostat Region Örebro län över 2,5 miljoner kronor.

”Ja, det har ökat väldigt snabbt. Det ligger i tiden att människor vill lösa vardagsbekymmer med telefonen och privata aktörer har varit snabbfotade inom det här området”, säger regionrådet Karin Sundin (S).

 

Det var under förra hösten som Region Jönköpings län började få in alltmer pengar på kontot som hanterar utomlänsvård. Bland annat kom pengar från Region Örebro län. I Jönköping insåg man snabbt att det var e-läkartjänsterna Kry och Min doktor som genererade pengarna. Region Jönköpings län har inget eget avtal med de privata e-läkaraktörerna, men det har däremot två privata vårdcentraler som regionen i Jönköping har avtal med. Och därför flödar det nu in pengar från hela landet till kontot.


VAR MED OCH BRYT MEDIEMONOPOL

Teckna en prenumeration på din lokala ETC-tidning


– Totalt  handlar det om 144 miljoner kronor från juni 2016 till augusti 2017, säger Vincent Jonatan, som är styrekonom i Region Jönköpings län.

Men pengarna stannar inte i den offentliga vårdens ficka. Utan de går till de privata vårdcentralerna, som sedan i sin tur betalar till e-läkarföretagen. Region Jönköpings län tjänar ingenting på affären.

– Inte ett smack. På grund av avtal mellan landstingen med vissa momsregler så förlorar Region Jönköpings län faktiskt cirka 18 kronor per vårdkontakt med dagens prisnivåer. Vilket innebär att om det under andra halvåret 2017 görs 100 000 distanskontakter, så förlorar vi 1,8 miljoner kronor på det, säger Vincent Jonatan.

”Vi lever i en digital revolution”

Och det är bara början. För sedan är det så klart hemlandstingen eller regionerna som får betala resten av notan. I Örebro län är det än så länge 2 500 personer som har använt sig av tjänsten under hösten 2016 och första halvåret 2017. Det har kostat cirka 2,6 miljoner totalt.

Och antalet personer som vill prata med en läkare via videosamtal eller sms ökar hela tiden.

– Vi lever i en digital revolution. Det faller sig naturligt för människor att lösa vardagsbekymmer med sin telefon. Och det här speglas naturligtvis även i vården. De privata aktörerna Kry och Min doktor har varit snabba med att införa en tjänst som många efterfrågar, men vi vill kunna erbjuda det här själva inom länet, säger regionrådet Karin Sundin (S).

För pengarna som nu har hamnat hos de privata företagen skulle göra större nytta här, menar hon.

– Det är klart att jag hellre hade sett att pengarna hade stannat inom regionen. Vi vill erbjuda länsinvånarna vård här i länet, Men jag ser det här som en stor utmaning, vi är inte tillräckligt tillgängliga som det ser ut i dag, säger Karin Sundin.

Används mest i storstäder

Det är främst storstadsbor som hittills har använt sig av e-läkartjänsterna Kry och Min doktor.

Över 70 procent av patienterna som nyttjar tjänsterna kommer från storstäderna, så än så länge har Örebro län kommit lindrigt undan. Fast eftersom antalet ­användare ökar hela tiden behövs åtgärder. Ett sätt är att satsa på egen digital lösning för länsinvånarna.

– Det här är en bra service där människor kan slippa resor och väntetid i ett väntrum. Vi vill kunna erbjuda det inom länet. Det finns ett uppdrag i budgeten om att utveckla en digital vårdcentral. I februari ska vi få ett förslag på hur det kan gå till, säger Karin Sundin.

”Önskat att vi hade varit snabbare”

För tiden är mogen för fler vårdkontakter digitalt. Redan i dag har vissa avdelningar börjat använda den digitala tekniken för uppföljningsbesök och många länsinvånare får rådgivning om sjukdomar via dator och telefon på 1177. Och genom Mina vårdkontakter går det att förnya recept och avboka besök till exempel.

– Att träffa en läkare eller sjuksköterska digitalt öga mot öga är nästa steg, och en del av en utveckling som vi redan är inne på. Men det är klart att jag skulle önska att vi hade varit snabbare med att erbjuda en sådan tjänst, säger Karin Sundin.

Fakta

Patientlagen innebär att patienter kan välja utförare av offentligt finansierad primärvård och öppen specialiserad vård i hela landet. Och eftersom Region Jönköpings län har avtal med privata vårdcentraler, som i sin tur har avtal med e-läkarföretagen, kan människor ifrån hela landet välja vård därifrån.

Totalt har Region Örebro betalat cirka 2,6 miljoner skattekronor för e-läkartjänsterna. Runt 675 000 kronor under 2016 och majoriteten av pengarna, drygt 2 miljoner, har kommit in under 2017.

Sedan juni 2016 fram till och med augusti 2017 har cirka 2 500 personer från Örebro län använt tjänsterna.

De privata vårdcentraler som Region Jönköpings län har avtal med får 98 procent av det pris som står i regionavtalet samt fem procent i momskompensation. Priserna har sänkts i två steg. 2016 var priset 2 135 kronor per besök, första halvåret i år 1 200 kronor. Sedan den 1 juli 2017 får de 669 kronor. Hur mycket av det beloppet som sedan Kry respektive Min doktor får regleras av deras egna avtal med vårdcentralen. 

Förutom att Kry och Min doktor får skattepengar till sin verksamhet tar de även ut patientavgifter. Det kostar 250 kronor med ett digitalt besök. Att gå på ett läkarbesök på en vanlig vårdcentral i Örebro län kostar 120 kronor (220 kronor under jourtid). Är du under 25 är det avgiftsfritt.

Allt fler svenskar använder e-läkartjänster. Den första kontakten över länsgränserna skedde i juni 2016. I september 2016 gjordes 1 250 digitala läkarbesök. I november 2016 gjordes 4 700 besök. I januari 2017 gjordes 9 700, i april 14 000, för att i juli passera 20 000 kontakter.