Nyheter.

2016-05-06 07:08
  • Väntetiden kan få negativa konsekvenser för både föräldrar och barn. Här förklarar Ylva Rosén, verksamhetschef på Bup var flaskhalsarna finns i organisationen.  Bild: Mirja Mattson
    Väntetiden kan få negativa konsekvenser för både föräldrar och barn. Här förklarar Ylva Rosén, verksamhetschef på Bup var flaskhalsarna finns i organisationen.
  • Universitetssjukhuset i Örebro län.
    Universitetssjukhuset i Örebro län.
  • Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har inlett ett ärende där de granskar vården på Barn och ungdomspsykiatrin. Bild: Mirja Mattson
    Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har inlett ett ärende där de granskar vården på Barn och ungdomspsykiatrin.

Nu granskar IVO Barn- och ungdomspsykiatrin

Inspektionen för vård och omsorg har startat en granskning av Barn- och ungdomspsykiatrin i Region Örebro län. De vill bland annat ta reda på hur patientsäkerheten ser ut för barnen som får vänta i över ett år på en diagnos.

ETC Örebro kunde nyligen rapportera att över 300 barn står i kö för att få en neuropsykiatrisk utredning. Barnen som har väntat längst har väntat i ett och ett halvt år på en utredning. När inspektören Marie Herbring, på inspektionen för vård och omsorg, IVO, läste artikeln reagerade hon direkt.


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det du läser?
Swisha en peng till: 123 148 087 0


– Det här är väldigt tråkigt och bekymmersamt för de här barnen. Det ser ut som att barn som behöver insatser i form av läkemedels-behandling eller hjälp enligt LSS får vänta länge, säger hon. 

Hon menar att vårdgivaren har ett ansvar att bedriva en patient-säker vård. 

– Det är inte god vård det man läser om. Som tillsynsmyndighet undrar man vad Barn- och ungdomspsykiatrin tänker vidta för åtgärder, säger hon. 

Att det är barn som får vänta på hjälp är extra olyckligt enligt Marie Herbring.

– Det är allvarligt eftersom barnen är i en utvecklingsfas och de kan gå miste om viktigt stöd när de väntar, säger hon. 

Andra regioner har granskats

Inspektionen för vård och omsorg har tidigare granskat Barn- och ungdomspsykiatrin i Värmland, där problemen var likartade. 

– Vi har avslutat det ärendet, men de fick redovisa ett handlingsprogram för hur de skulle åtgärda köerna. Bland annat har de löst kösituationen genom att äldre barn har fått utredningar i andra landsting och det finns även en plan för att effektivisera utredningstiderna, säger Marie Herbring.

Hur det kommer att sluta i Örebro län är för tidigt att säga, men Marie Herbring på IVO vill bland annat ta reda på hur kliniken planerar att lösa kösituationen. 

 – Det handlar också om att granska patientsäkerheten. Vi vill veta hur Bup arbetar med patienterna under den tiden som de får vänta, säger Marie Herbring.

Oppositionsrådet Ola Karlsson (M) i Region Örebro län reagerar kraftigt när han hör om kösituationen. 

– Det räcker inte att man bara får en första bedömning. Hela vårdkedjan måste fungera. Jag tycker att det är förfärligt om barn och unga får vänta så här länge på rätt hjälp. Oavsett om det är utredning för autism hos Bup eller för dyslexi hos en logoped, säger han. 

Ola Karlsson tror att köerna kan innebära många förlorade år i barnens skolgång innan de får rätt hjälp. Därför har han tidigare lyft frågan om att införa ett fritt vårdval inom logopedi så att föräldrar kan välja vård hos andra aktörer.

– Det är mycket möjligt att man skulle behöva göra något liknande när det gäller neuropsykiatriska undersökningar också. Det är uppenbart att regionen inte klarar att leverera hjälpen i tid, säger han. 

Tror inte på privata alternativ

Men regionstyrelsens ordförande Marie-Louise Forsberg-Fransson (S) tror inte att privata alternativ kommer att lösa situationen. 

– Nej, det blir inte fler tillgängliga läkare genom att vi lägger ut utredningar på privata aktörer. Däremot förutsätter jag att chef-erna på Bup återkommer med en problembeskrivning och ett förslag på åtgärder som vi kan vidta på kort och på lång sikt, säger Marie-Louise Forsberg-Fransson. 

Att diagnoskön har blivit så här lång, har inte förmedlats till politikerna menar Marie-Louise Forsberg-Fransson, som nu vill se en förändring.

 – Det är självklart en oacceptabel situation för barn, föräldrar och personal. Det viktiga nu är att vi ser över resurserna och hur de används.  Behövs det anställas ett team som jobbar med den här gruppen, så ska vi göra det, säger hon.