Nyheter.

2017-01-13 06:00
  • Antalet sociala kontrakt ökade dramatiskt förra året – från 96 till 270. I år kommer ännu fler lägenheter att behövas.  Bild: Mirja Mattsson
    Antalet sociala kontrakt ökade dramatiskt förra året – från 96 till 270. I år kommer ännu fler lägenheter att behövas. 
  • Trycket på bostadsmarknaden är hårt trots snabbt bostadsbyggande. Bild: Mirja Mattsson
    Trycket på bostadsmarknaden är hårt trots snabbt bostadsbyggande.

Örebro kommun behöver 400 ­lägenheter

Örebro kommun vill teckna rekordmånga sociala kontrakt under 2017. Det handlar om personer som inte kan få en bostad på den ordinarie bostadsmarknaden och som i stället får hyra sin bostad i andra hand av kommunen.

Förra våren kunde vi rapportera om hur Örebro kommuns andrahandsuthyrning ökade dramatiskt. Då hade antalet sociala kontrakt ökat från 96 stycken under 2015 till 270 under 2016. 


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det du läser?
Swisha en peng till: 123 148 087 0


Nu bara ett halvår senare visar det sig att det behövs ännu fler lägenheter under 2017. Totalt 400 stycken.

– Det är rekordmånga, säger Lars Thornberg, chef på lokalförsörjningsavdelningen i Örebro kommun. 

Kommunen hyr i dag ut lägenheter i andra hand genom så kallade sociala kontrakt till personer som har svårt att få en bostad på den ordinarie hyresmarknaden. Det kan handla om personer med stora skulder, våldsutsatta kvinnor, människor med missbruksproblem och ensamkommande flyktingbarn exempelvis. 

Ny lag påverkar

Men att det behövs så väldigt många fler lägenheter under 2017 beror på den nya bosättningslagen som trädde i kraft 2016. Lagen innebär att alla kommuner måste ta emot nyanlända med uppehållstillstånd och ge dem någonstans att bo. Hur många som kommer till varje ort beror på kommunens storlek, arbetsmarknadsläget och hur många nyanlända och ensamkommande barn som kommunen redan har tagit emot. I Örebros fall handlar det om ungefär 300 lägenheter till den här gruppen under 2017. 

– Det är en rejäl utmaning att få tag på så här många lägenheter. Vi ska ju konkurrera med många andra grupper. Även ungdomar behöver flytta hemifrån, studenter och andra vill flytta hit, säger Lars Thornberg. 

Någon färdig plan för hur kommunen ska få tag på så här många lägenheter finns inte ännu. Men nyligen genomfördes en workshop där tjänstemän spånade fram olika idéer som snart ska sammanställas och presenteras för politikerna

– Vi kan inte vänta med att lösa det här. 2017 är här nu och vi måste titta brett för att hitta lösningar. Exakt vad vi ska göra får vi återkomma till, säger Lars Thornberg.

Läs vidare på nästa sida: Svår uppgift

Fakta

Under 2017 och 2018 förväntas flyktingmottagandet att öka i Örebro. Det beror delvis på den nya bosättningslagen, som innebär att alla kommuner måste ta emot nyanlända med uppehållstillstånd och ge dem någonstans att bo. 

Det ökar behovet av sociala kontrakt. Hyreskontrakt där den boende hyr sin bostad i andra hand av kommunen i stället för av fastighetsägaren.

Även andra grupper har i dag problem att ta sig in på den ordinarie hyresmarknaden. Det handlar om skuldsatta personer, våldsutsatta kvinnor och personer med missbruksproblem bland annat. Och de kan i vissa fall få hjälp av kommunen genom sociala kontrakt.