Nyheter.

2017-08-25 13:02
”Dieselbilarna släpper ifrån sig många små ultrafina partiklar och det är ett stort problem i städerna”, säger Katja Hagström.  Bild: Pontus Lundahl/TT
”Dieselbilarna släpper ifrån sig många små ultrafina partiklar och det är ett stort problem i städerna”, säger Katja Hagström.

Partiklar i dieselavgaser skadliga för barnens hälsa

Dieselavgaser innehåller lägre halter av koldioxid än vad bensin gör, men samtidigt släpper bilarna ut pyttesmå partiklar som är farliga för hälsan. Därför kan dieselbilarnas dagar vara räknade.
​ – I flera nya studier har man sett hur avgaser påverkar barns utveckling negativt, säger Katja Hagström, avdelningschef på miljömedicinska enheten på Region Örebro län.

 – I flera nya studier har man sett hur avgaser påverkar barns utveckling negativt, säger Katja Hagström, avdelningschef på miljömedicinska enheten på Region Örebro län.

Olika partiklar i luften är det som påverkar människors hälsa mest i svenska städer. Höga halter av partiklar i luften ökar dödligheten.
– Ju mindre partiklar, desto längre ner i lungorna kan de komma. Där kan de tas upp av kroppen och starta inflammationer. Det är en riskfaktor för hjärtsjukdomar och lungcancer till exempel, säger Katja Hagström som är yrkes- och miljöhygieniker och avdelningschef på Arbets- och miljömedicin på universitetssjukhuset i Örebro.

De minsta är farligast

Alla typer av partiklar är farliga att andas in, men de minsta är allra farligast.
– Även om det är svårt att särskilja vilka partiklar som påverkar hälsan mest så vet vi att det är de minsta partiklarna som är värst. De tas lättare upp av kroppen. Dieselbilarna släpper ifrån sig många små ultrafina partiklar och det är ett stort problem i städerna, säger Katja Hagström.

Och det är inte bara människors lungor och hjärtan som kan påverkas av avgaserna och den dåliga luftkvalitén i städerna. En undersökning i Barcelona visar att barn som går i skolor nära trafikerade vägar får inlärningssvårigheter.
– I flera nya studier har man sett hur avgaser påverkar barns utveckling negativt, bland annat i en studie från Barcelona, och dieselbilarnas ultrafina partiklar kan vara en förklaring. Dessutom har studier visat sämre lungfunktion hos barn samt minskad födelsevikt, säger Katja Hagström.

Populärt alternativ

Men trots hälsolarmen och nya forskningsrapporter är dieselbilen fortfarande ett populärt alternativ bland bilköparna.
– Det finns en tröghet i systemet. Ny kunskap når inte alltid fram till konsumenterna. Men personligen tycker jag att det är konstigt att dieselbilarna fortsätter att vara så populära med tanke på att många talar om att förbjuda dem i stadstrafik, säger Katja Hagström.

Reglering behövs

För att forskningen ska få genomslag behövs en reglering tror Katja Hagström.
– Vi lever i en komplex värld, alla har inte hört de senaste rönen och vetenskap är svårt att bedöma för konsumenterna. Men jag tycker att om forskningen visar så här negativa resultat så behövs en reglering. Besluten ska inte ligga på enskilda personer, säger hon. 

• Partiklar i luften kommer till exempel från slitage på vägbeläggningar, där dubbdäck river loss partiklar från asfalten. De kan även komma från däck, sand, avgaser, vedeldning eller från olika arbetsplatser. Exempelvis utsätt många arbetare inom industrin för höga partikelhalter.

• Exakt vad som gör partiklarna farliga är inte helt klarlagt. Men storleken är viktig, eftersom den påverkar hur långt ner i lungorna partiklarna kan komma.

• Hur farlig en partikel är beror på vad den kommer ifrån. Avgaser är sämre än mjöl till exempel.