Nyheter.

2017-10-27 06:00
I informationsmaterialet från Region Örebro län står det att det i första hand är upp till patienten att välja terapeut och terapiform.
I informationsmaterialet från Region Örebro län står det att det i första hand är upp till patienten att välja terapeut och terapiform.

Psykiskt sjuka tvingas välja behandlingsform

Patienter som mår psykiskt dåligt och är i behov av psykoterapi måste själva ta ansvar för att välja både behandlare och behandlingsform, genom Region Örebro läns LOV-system.

”Det ju helt omöjligt att göra ett bra val av behandlare”, säger patienten Lina till ETC Örebro.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per vecka. Avsluta när du vill.

Den psykiska ohälsan har de senaste åren ökat i länet och allt fler har behov av hjälp genom till exempel psykoterapi. Region Örebro län är en av totalt fem regioner i Sverige som öppnat för att privata utförare får bedriva psykoterapi mot ersättning från allmänna medel. Systemet utgår från lagen om valfrihetssystem, LOV, och infördes i Örebro under 2014. I korthet innebär det att patienter som har bedömts att vara i behov av psykoterapi, själva får ansvara för att välja behandlare och behandlingsmetod.


VAR MED OCH BRYT MEDIEMONOPOL

Teckna en prenumeration på din lokala ETC-tidning


Patienten Lina, som vill vara anonym och egentligen heter något annat, beskriver känslorna när hon först öppnade informationsbrevet från Region Örebro län efter att ha blivit beviljad psykoterapi inom LOV:

– Först blev jag glad eftersom jag ju blivit beviljad psykoterapi efter lång väntan. Sedan läste jag vidare och såg allt jag skulle behöva göra för att få hjälp. Det var som ett dåligt skämt, jag trodde inte det var sant, säger hon.

Lina är inte ensam om att uppleva LOV-systemet som ett problem. Enligt en årsrapport från psykiatrin i Region Örebro län från 2016 har vården själva identifierat två problem. Dels valsituationen och dels att antalet nya remisser ”vida överstiger” antalet patienter som har avslutat sin behandling.

Patientens val

Vad gäller det förstnämnda problemet så framgår det av rapporten att patientens val anses vara en hörnpelare i systemet, men att en majoritet av patienterna samtidigt bedöms vara i behov av hjälp för att överhuvudtaget kunna göra ett val. Ett flertal patienter gör till exempel ett val utan att i förväg kontakta utföraren för att se om denne har möjlighet att ta emot eller inte. Detta trots att det i informationsbrevet till patienterna står att det är deras ansvar att kontakta terapeuter för att stämma av om de kan ta emot eller inte.

Flera patienter som ETC Örebro har pratat med uppger att de inte har fått tillräcklig hjälp för att kunna välja terapeut. Och att det så kallade bedömarteamet inom psykiatrin, som ska fylla just den funktionen, bara har hänvisat patienterna till utförare som eventuellt skulle kunna ha lediga platser. Helt utan att ta hänsyn till patientens psykiska problematik. Flera vittnar även om mängder av telefonsamtal till olika behandlare som sedan slutar med ett besked om att behandlaren inte kan ta emot dem.

– Efter att ha läst igenom informationsbrevet flera gånger kände jag att det aldrig skulle gå, att jag aldrig skulle orka. Efter ett tag försökte jag ringa bedömarteamet för att få hjälp, men där fick jag bara veta vilka terapeuter som eventuellt skulle kunna ta emot patienter eftersom nästan alla hade kö, säger Lina.

Någon hjälp med vilken behandlingsmetod som skulle passa henne fick hon inte heller.

– Jag frågade varför jag överhuvudtaget hade behövt gå på det första besöket till allmänpsykiatrin, om det inte gjordes någon bedömning eller att jag fick någon diagnos. Utan att ha något att utgå ifrån blir det ju helt omöjligt att göra ett bra val av behandlare, säger hon.

Till slut orkade Lina inte ringa runt längre. Hon valde den terapeut som hade möjlighet att ta emot henne. Om det var ett bra val vet hon inte.

Välja terapeut

I informationsmaterialet från Region Örebro län står det att det i första hand är upp till patienten att välja terapeut och terapiform. Patienten uppmanas att först försöka ”matcha terapeutens specialisering med sitt hjälpbehov” och sedan gå in på sjukvårdsrådgivningens hemsida för att ”hitta problembeskrivningar som kan stämma in” på sina behov och utifrån dessa hitta en lämplig behandlingsform.

När patienten väl har kommit fram till vilken eller vilka behandlare och behandlingsmetoder som skulle kunna vara lämpliga ska hen sedan först ta kontakt med behandlarna för att stämma av om de kan ta emot och sedan, om så är fallet, skicka in en blankett om valet till Region Örebro län.

Enligt Yvonne Nilsson-Hirsch, utredare på Hälso- och sjukvårdsstaben på Region Örebro län, har åtgärder vidtagits för att åtgärda brister kring val- och kösituationen. Bland annat ska informationsbrevet till patienter som beviljats psykoterapi ha förtydligats och en ”frågor och svars-funktion” ha införts på webben. Informationen från informationsbrevet som har beskrivits ovan i artikeln är dock hämtad från den senaste versionen.