Nyheter.

2017-06-16 06:00
  • Många som bor i lägenheter har svårt att hissa upp och reparera och tvätta cykeln hemma. Därför ska kommunen nu skaffa en liknande servicestation som den här som finns i Malmö.  Bild: Press
    Många som bor i lägenheter har svårt att hissa upp och reparera och tvätta cykeln hemma. Därför ska kommunen nu skaffa en liknande servicestation som den här som finns i Malmö. 
  • Emily Folkö berättar att den nya cykelservicestationen ska placeras i närheten av korsningen Kilsgatan/Västra Bangatan.  Bild: Mirja Mattsson
    Emily Folkö berättar att den nya cykelservicestationen ska placeras i närheten av korsningen Kilsgatan/Västra Bangatan.

Så satsar kommunen på cyklisterna

Cykelställ, luft och verktyg. Här är satsningarna som ska få fler att cykla i Örebro. 

”Vi vill belöna de som cyklar och göra det lättare att välja cykeln”, säger Emily Folkö, samhällsplanerare på Örebro kommun.

Bara en tredjedel av park- och gatuförvaltningens investeringsbudget för vägar går till cykelbanor i cykelstaden Örebro. Resten går till bilvägar. Det kunde ETC Örebro berätta tidigare i sommar. Fast det pågår samtidigt en hel del satsningar som ska öka cyklandet i stan. Alldeles intill järnvägsstationen i Örebro ska kommunen bygga en servicestation för cyklar. Byggnationen ska bli klar i början av hösten och den ska se ut ungefär som en stor vägg där olika funktioner är inbyggda. Till exempel ska det gå att spola av cykeln med vatten, fylla på luft i däcken och hissa upp cykeln för att utföra enklare reparationer. 


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


– Många som bor i lägenheter har svårt att hissa upp och reparera och tvätta cykeln hemma, säger Emily Folkö, samhällsplanerare på Örebro kommun.

Förbättra säkerheten

Hon berättar att satsningen har kommit till efter önskemål från kommunens cykelråd och från medborgare som har skickat in förslag till kommunen. 

– Vi har även inspirerats av Uppsala och Malmö som har liknande lösningar, säger Emily Folkö. 

I samband med att servicestationen ska byggas upp kommer också nya cykelställ att sättas upp i närheten. De nya ställen kommer att stå under tak för att skydda mot regn och rusk. De kommer också att förbättra säkerheten för cyklisterna. 

– Vi vill få ner stöldriskerna på pendlarparkeringen och sätta dit cykelställ där det fungerar att låsa fast ramen, säger Emily Folkö. 

Sätter upp en servicestation

Men att parkera på den här sidan av stationen kommer fortsätta att vara kostnadsfritt för cyklisterna, till skillnad från i cykelgaraget på andra sidan järnvägsspåren. Även servicestationen kommer cyklisterna att få använda utan kostnad.  

– Det kommer att vara tillgängligt för alla som vill, precis som luftpumparna som vi har på andra platser i stan, säger Emily Folkö. 

Ett mervärde för cyklisterna

Summan för hela investeringen vid den sydvästra delen av Resecentrum är på 2,5 miljoner, varav cykelservicestationen kostar mellan 600 000 och 700 000. 

– Det är inte en jättestor kostnad om man jämför med vad det kostar att bygga en cykelbana, och vi tror att det här skapar ett mervärde för cyklisterna. Även om en servicestation och nya cykelställ kanske inte får fler att börja cykla, så gynnar det i alla fall de som gör det, säger Emily Folkö. 

Och Björn Sundin (S) som är ansvarigt kommunalråd menar att det är viktigt att belöna dem som väljer cykeln. 

– Det ska vara bekvämt att välja cykeln. Det är viktigt att så många som möjligt väljer att cykla. Vi försöker därför förbättra servicen i Örebro. Det kan handla om små detaljer som räcken vid övergångsställen, så att det är enklare att stanna och komma i väg när trafikljusen slår om, eller ställen där man kan fylla på luft i däcken, säger Björn Sundin. 

Och en satsning på just räcken vid trafikljus kommer att inledas under 2017 som en standardhöjande åtgärd. 

– De kan bli cirka sju meter långa räcken, så att flera cyklister kan stå i rad och vänta utan att sätta ner foten, säger Emily Folkö. 

Cykelsatsningar 

Cykelservicestationen och cykelparkering

Ska byggas på sydvästra sidan av Resecentrum, intill korsningen Kilsgatan/Västra Bangatan. 

Budget: 2,5 miljoner kronor, varav cykelservicestationen kostar cirka 600 000–700 000 kronor.

Byten av cykelställ och nya cykelparkeringar 

Antalet cykelställ ska öka och ställ som inte uppfyller önskad kvalitet gällande låsbarhet mot ram ska bytas ut för att förbättra säkerheten och minska cykelstölderna. Arbetet beräknas vara klart i oktober 2017

Budget: 1 miljon kronor

Cykelräcken

Cykelräcken placeras ut vid signalreglerade korsningar. De platser som kommer att bli aktuella är antingen lokaliserade längs huvudcykelstråk eller andra stråk med stora cykelflöden. Projektet syftar till att höja kvaliteten och komforten på cykelvägnätet. Arbetet beräknas vara klart i augusti 2017.

Budget: 250 000 kronor

Andra satsningar 

Totalt investeras 26 miljoner på olika cykelsatsningar från förvaltningen för park och gata under 2017. Bland annat fortsätter satsningen på huvudcykelstråk.

Utöver det finns ytterligare projekt som bekostas av Trafikenheten, som exempelvis ombyggnad av Trädgårdsgatan, och cykelbanor i nya bostadsområden. Till exempel byggs en ny cykelbana på Stenbackevägen mellan Gustavsvik och Coop i ladugårdsängen. Där kommer det i framtiden att finnas cykelbanor på båda sidorna om vägen.