Nyheter.

2017-10-06 06:00
”Vi behöver mer av samverkan, och en gemensam målsättning som handlar om att ge individen ett gott stöd.” säger socialminister Annika Strandhäll.  Bild: Maja Suslin/TT
”Vi behöver mer av samverkan, och en gemensam målsättning som handlar om att ge individen ett gott stöd.” säger socialminister Annika Strandhäll.

Socialministern: ”När dialogen brister är det individen som blir lidande”

Samarbetet mellan Försäkringskassan och sjukvården måste förbättras. Det anser regeringen som nyligen har bett Försäkringskassan att se över sina rutiner när det gäller komplettering av läkarintyg vid sjukskrivning.

”Vi behöver se till att varje individ får ett bättre stöd”, säger socialminister Annika Strandhäll till ETC Örebro.

I ETC Örebro #38 kunde vi berätta om patienter och kuratorers kritik kring Försäkringskassans nya rutiner, som innebär att fler sjukskrivna nekas sjukpenning. Nu kommenterar socialminister Annika Strandhäll (S) uppgifterna.


VAR MED OCH BRYT MEDIEMONOPOL

Teckna en prenumeration på din lokala ETC-tidning


– Försäkringskassan har i uppgift att följa lagen. Det är rimligt att de gör kontrollerna. Däremot är det viktigt för mig att alla får ett bra stöd. Prövningen måste följas av dialog mellan arbetsgivare, sjukvården, Försäkringskassan och individen. Det behöver säkerställas att den dialogen fungerar.

Vad vill du säga till de patienter som känner sig drabbade?

– Det som politiken riktar in sig på nu handlar just om stödet till individen, stödet för att bli frisk och kunna jobba igen. Jag ser att vi behöver ha en socialförsäkring som har högre tillit, som ger ekonomisk trygghet och som bättre hjälper människor tillbaka till hälsa och arbete.

– Att göra som den förra borgerliga regeringen, låta människor gå utan stöd genom sjukförsäkringen för att sedan utförsäkras, är något som jag inte vill se. Vi avskaffade den bortre parentesen och såg till att Försäkringskassan fick resurser att kunna ge ett gott stöd och stärka sin handläggning. Men det innebär inte att allt är bra i dag, vi behöver se till att varje individ får ett bättre stöd. Och att sjukförsäkringen innebär både en trygghet och ett stöd vidare. I det arbetet är samverkan med arbetsmarknadens parter central.

Regeringen har gett Försäkringskassan ett uppdrag att se över ”Komplettering av läkarintyg vid sjukskrivning”. Vad är det som ni anser inte fungerar?

– Samverkan mellan de olika aktörerna är centralt i sjukskrivningsprocessen. För det krävs en fungerande dialog mellan de berörda parterna. När dialogen brister är det ytterst individen som blir lidande. Det var därför jag gav Försäkringskassan ett första uppdrag att se över hur kraven på kompletteringen av läkarintygen ser ut och går till, som en grund för en fortsatt diskussion. Vi måste få till en fungerande dialog mellan Försäkringskassan och hälso- och sjukvårdens medarbetare för att de gemensamt ska kunna ge det där goda stödet som är så viktigt.

När kommer situationen att förbättras?

– Jag ser det som en särskilt viktig uppgift för mig i min nya roll som socialminister att utveckla och förbättra relationerna mellan Försäkringskassan och hälso- och sjukvården. Vi behöver mer av samverkan, och en gemensam målsättning som handlar om att ge individen ett gott stöd.

Fotnot: Det var den förra regeringen som beslutade att personers arbetsförmåga ska prövas gentemot hela arbetsmarknaden efter 180 dagar. Därför har ETC Örebro sökt de moderata riksdagsledamöterna i Örebro för en kommentar, men de har avböjt att medverka.

Relaterade artiklar