Ledare. Carina Dahl.

2015-09-19 08:41
Örebro fick pris för sitt förebyggande arbete mot missbruk för ett par år sedan. Nu har tjänsten som alkohol- och drogsamverkare i kommunen avvecklats. Bild: Fredrik Sandberg/TT
Örebro fick pris för sitt förebyggande arbete mot missbruk för ett par år sedan. Nu har tjänsten som alkohol- och drogsamverkare i kommunen avvecklats.

Fortsätt satsa på ett drogfritt Örebro

Örebro fick trots allt pris för ett antal år sedan för bästa förebyggande arbete.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Att arbeta förebyggande mot alkohol- och drogmissbruk är ett långsiktigt arbete som kräver uthållighet och engagemang Jag brukar säga att det är ett 25 års-perspektiv som krävs där arbetet för ett narkotikafritt samhälle och minskningen av alkoholkonsumtionen inte får falla för rådande trender. Sverige har länge ansetts som en förgångare i förebyggande arbete och i synnerhet Örebro kommun som under en lång tid verkligen prioriterade och fokuserade på dessa frågor.

Min känsla är sorgligt nog att detta arbete inte längre är lika prioriterat trots den handlingsplan som antogs i kommunfullmäktige i december 2010. 

I inledningen av handlingsplanen står bland annat: ”Det övergripande syftet med denna handlingsplan är att bidra till god folkhälsa, minskad brottslighet samt minskade sociala och ekonomiska kostnader för samhället, denna handlingsplan vänder sig till de som ska leda aktörerna och är framtagen för att förtydliga strategierna som kommunal och polisiär verksamhet i Örebro ska tillämpa för att förebygga drogmissbruk. Arbetet förutsätter en stor samverkan med övriga aktörer som är viktiga till exempel Region Örebro län, föreningar/organisationer, näringsliv och Örebro universitet. För att få ett väl fungerande förebyggande arbete krävs långsiktighet.”

Varför är jag då orolig? Jo, för inte långt efter detta beslut så avvecklades tjänsten som alkohol- och drogsamordnare i Örebro. En tjänst som i mina ögon är en förutsättning för att handlingsplanen ska få verkan och också kunna utvärderas. I inledningen sägs också att planen gäller 2011–2013 men årligen ska ses över och vid behov revideras.

Vad jag förstått så pågår nu, 2015, en revidering av planen och med detta hoppas jag att en utvärdering presenteras. En fråga är exempelvis: Har ÖPP (Örebro preventionsprogram) använts och vilken effekt ser man? Programmet syftar till att påverka föräldrars förhållningssätt till ungdomars drickande, och hur man kan agera för att hindra tidig alkoholdebut. 

En alkohol- och drogsamordnare har även till uppgift att bedriva omvärldsspaning, följa med i nya ”trender”, kritiskt granska nya förslag inom området och samverka med andra kommuner, där Örebro har en stor roll i vårt län som största kommun. 

Vi lever i en tid av samverkan och samordning och hela tiden tillsätts nya tjänster på olika områden som samordnare, med det sagt är ingen samordnare mindre värd än någon annan. Tvärtom är erfarenheterna att den typen av arbete ger resultat. Örebro fick trots allt pris för ett antal år sedan för bästa förebyggande arbete, detta när det fortfarande fanns en alkohol- och drogsamordnare och det är min fasta övertygelse att denna samordnare bidrog till de goda resultat kommunen kunde uppvisa. Jag är stolt att Örebro fick detta pris men tycker också att detta förpliktigar till ett fortsatt aktivt arbete.

Min förhoppning är så här i budgettider att de politiska partier i Örebro som har makten inser att det var ett misstag att avveckla denna tjänst. Det är aldrig försent att ändra sig, inte farligt heller, bara friskt och sunt.