Ledare. Katarina Bååth.

2017-12-18 06:00
”Socialstyrelsen uppskattar att minst 75 000 kvinnor i Sverige utsätts för någon form av våld från sin partner varje år. Dessutom är mörkertalet stort trots en ökad benägenhet att anmäla”, skriver Katarina Bååth.  Bild: Pixabay
”Socialstyrelsen uppskattar att minst 75 000 kvinnor i Sverige utsätts för någon form av våld från sin partner varje år. Dessutom är mörkertalet stort trots en ökad benägenhet att anmäla”, skriver Katarina Bååth.

Inga fler snälla flickor

Män som misshandlar utnyttjar att många av oss kvinnor är uppfostrade till snälla flickor.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per vecka. Avsluta när du vill.

Genom #metoo har kvinnor under hösten trätt fram och vittnat om hur de har blivit utsatta för sexuella trakasserier. Ingen sektor av samhället, ingen yrkesgrupp är förskonad – kvinnor trakasseras överallt. På sina arbeten, på fritiden när de utövar idrott eller kultur, när de engagerar sig politiskt och i föreningslivet.


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


Kampanjen har främst berört de övergrepp som sker i det offentliga livet, men förhoppningsvis bidrar den till att kvinnor även börjar berätta om trakasserier och våld som sker inom hemmets väggar. Det mest skamfyllda. Att bli illa behandlad av den person som ska stå en närmast, den som man älskar.

Socialstyrelsen uppskattar att minst 75 000 kvinnor i Sverige utsätts för någon form av våld från sin partner varje år. Dessutom är mörkertalet stort trots en ökad benägenhet att anmäla.

Våld i nära relationer skiljer sig från annat våld. Det pågår under en längre tidsperiod och ökar i intensitet. Det startar med verbal och psykisk misshandel och övergår sedan ofta till att bli fysisk misshandel.

Det finns många tidiga varningstecken som kvinnor bör vara observanta på när de går in i en relation. Ett är om mannen växlar mellan att vara intim och nära, för att i nästa stund vara kall och distanserad. Om kvinnan tar upp att hon tycker att beteendet är jobbigt så blir hon förminskad. Han kanske säger att hon inbillar sig, att hon har hjärnspöken.

Misshandlaren trappar därefter upp genom att till exempel skämta på kvinnans bekostnad, glömma saker som hon tycker är viktiga, anklaga, skuldbelägga, tvinga till sig sex, ge kritik eller genom att få raseriutbrott.

De första våldsutövningarna är alltså subtila och sker i långsam takt. Det gör att det onormala, det som egentligen absolut inte har någon plats i en nära relation, förvandlas till något normalt. Därefter kan den fysiska misshandeln ta sin början.

Män som misshandlar utnyttjar att många av oss kvinnor är uppfostrade till snälla flickor. Snälla, förstående och förlåtande flickor som tror att om de bara är trevliga och snälla mot sin partner, så kommer denne att vara trevlig och snäll tillbaka. Detta är en missuppfattning som kostar kvinnor mycket lidande. För cirka 15 svenska kvinnor per år, kostar det till och med livet eftersom de blir misshandlade till döds av sin partner.

Låt mig vara väldigt tydlig. Att misshandla någon, vare sig det är verbalt, psykiskt eller fysiskt, är aldrig okej. All skuld och skam ska ligga hos förövaren, som också bör dömas och straffas. Men vi kvinnor ska minska ­utrymmet för misshandlarna. Vi kan hjälpa varandra genom att börja prata mer om övergrepp som sker i våra hem. Vi kan lära oss mer om verbal och psykisk misshandel, som är en inkörsport till fysisk misshandel. Vi kan vara observanta på varningstecken i relationer. Bli starka kvinnor som sätter gränser. Som aldrig riskerar sin säkerhet eller frid på grund av en man. Helt enkelt sluta att vara snälla flickor mot män, som faktiskt inte förtjänar någon respekt alls.