Ledare. Kenneth Lantz.

2017-10-23 06:00
”Studier har visat att i klasser där man bara har försett eleverna med surfplattor blev resultaten sämre än i klasser där man hade traditionell undervisning.” Bild: Jessica Gow/TT
”Studier har visat att i klasser där man bara har försett eleverna med surfplattor blev resultaten sämre än i klasser där man hade traditionell undervisning.”

Innovation i allmänhetens tjänst

Det är innova­tioner och nytänkande som omsätts i nya ­produkter och tjänster som skapar framtidens jobb.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Digitalisering ska skapa förutsättningar för framtida jobb. Det är nog sant, men digitaliseringen i sig skapar inte speciellt mycket nytänkande om man inte kopplar den till innovationer. Det är kombinationen av digitalisering och innovationer som kommer att skapa det framtida samhället.


VAR MED OCH BRYT MEDIEMONOPOL

Teckna en prenumeration på din lokala ETC-tidning


Ett exempel på att enbart digitalisering inte är speciellt framgångsrikt är från skolans värld. Studier har visat att i klasser där man bara har försett eleverna med surfplattor blev resultaten sämre än i klasser där man hade traditionell undervisning. Däremot blev resultaten betydligt högre när digitaliseringen kombinerades med att lärarna fick utveckla pedagogiken, när de hade en metod för att använda digitaliseringen i lärandet.

Det som kommer att påverka vår framtid i grunden är innovationer och digitalisering. Region Örebro län har tagit fram en innovationsstrategi. Kraven i dag på en regions innovations- och omställningspolitik är mycket höga och kräver att regioner blir mer konkurrenskraftiga i den globala ekonomin. Långsiktigt handlar det om kompetens, nya företag och nya arbetstillfällen. Förutom robotisering och digitalisering i små och stora företag handlar strategin specifikt om offentliga måltider. Ett innovativt tänkande inom måltiderna för sjukvård, skola och äldreomsorg kommer att skapa mer hållbar och hälsoriktig mat för unga och äldre.

Regionens innovationsstrategi är för mig en tydlig aktiv näringspolitik för att ställa om till tillväxt som bygger på nya innovationer och hållbarhet.

Ett annat exempel på digitalisering och innovation är Ängens innovationslägenhet i Örebro – Ängen Research and Innovation – vilken är en mötesplats som föder kreativitet. Målet är att ta fram ny teknik som kan möjliggöra ett mer självständigt liv för äldre och funktionsnedsatta. För att klara en allt högre andel äldre befolkning med behov av vård och omsorg i framtiden är detta en förutsättning. I testlägenheterna på Ängen deltar förutom Region Örebro län, Örebro universitet, Alfred Nobel Science Park och Robotdalen även ett 20-tal företag årligen. Hitintills har det handlat om ett tiotal forskningsprojekt. Tillsammans med regionen och kommunernas verksamheter jobbar samtliga parter mot det gemensamma målet att göra det möjligt för äldre och funktionsnedsatta att leva självständiga liv. Digitalisering, innovation och samverkan i allmänhetens tjänst när den är som bäst.

Konkurrens om lägre löner och sämre villkor skapar inga nya jobb, det är innovationer och nytänkande som omsätts i nya produkter och tjänster som skapar framtidens jobb. Denna utveckling kommer också att påverka vårt samhälle i grunden. Och som alltid finns olika vägval. Å ena sidan låter vi hela vinsten från teknikutvecklingen hamna i kapitalägarnas fickor, där anställda förlorar sina jobb och andra anställda får fortsätta stressa, å andra sidan skapar vi en arbetsmarknad där vinsten delas och arbetstiden kortas. Där innovationer och digitalisering ger mer tid för att leva – en självklar ­utveckling.