Ledare. Kenneth Lantz.

2017-09-18 06:00
”Värdlandsavtalet urholkar vår alliansfrihet och är ett första steg till fullvärdigt medlemskap i Nato”, skriver Kenneth Lantz.  Bild: Agnus Hjalmarson Neideman/SvD/TT
”Värdlandsavtalet urholkar vår alliansfrihet och är ett första steg till fullvärdigt medlemskap i Nato”, skriver Kenneth Lantz. 

Nej till Nato!

Det är inte i svenskt intresse, att ytterligare bidra till ökade spänningar i Östersjöområdet.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Den just nu pågående Aurora-övningen för svensk militär är en konsekvens av det nya värdlandsavtalet med Nato. Tidigare har Natostyrkor övat i Norrbotten, nu befäster det nya värdlandsavtalet samarbete och militära övningar med Natotrupp.


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


Värdlandsavtalet minskar trovärdigheten i vår militära alliansfrihet och ger inga som helst garantier för ökad militär säkerhet för Sverige. Den pågående Aurora 17 har sin motsvarighet i Zapad 17, som Ryssland genomför tillsammans med Vitryssland under samma tid. Östersjön är centrum för båda övningarna. Risken är då stor för farliga incidenter. Speciellt med tanke på hur det uppfattas av omgivningen att vi har Natostyrkor på svenskt territorium.

Det är inte i svenskt intresse, att ytterligare bidra till ökade spänningar i Östersjöområdet. Framför allt kan Sveriges alliansfrihet kraftigt ifrågasättas. Värdlandsavtalet urholkar vår alliansfrihet och är ett första steg till fullvärdigt medlemskap i Nato. Jag tycker att vi ska riva upp värdlandsavtalet och även lämna Natosamarbetet Partnership for Peace.

Sveriges historiska tradition av militär alliansfrihet förpliktigar till att spela rollen som fredsbevarande kraft. Utifrån det ska Sverige bidra till att öka FN:s möjligheter att agera fredsfrämjande, även militärt i omvärlden om så behövs. På folkrättslig grund eller på FN:s uppdrag ska fredsskapande, fredsbevarande och fredsfrämjande insatser ske. Tyvärr ökar militariseringen av EU genom samarbetet mellan EU och kärnvapen­alliansen Nato. Detta är en utveckling som Sverige inte ska vara en del av. Sverige ska tydligt prioritera deltagande i FN-ledda internationella insatser.

Sverige har en god tradition av och stora kunskaper om fredsarbete, och vi ska fortsätta att vara en stark röst i det globala fredsarbetet. Den spända relationen mellan Ryssland och Nato riskerar att bidra till en ökad militär upprustning med terrorbalans som följd. Sverige ska arbeta för en global nedrustning både i EU och i FN. Det arbetet handlar om nedrustning i allmänhet och kärnvapenavrustning i synnerhet. Målet ska vara att uppnå avspänning och nedrustning på lång sikt.

EU är inte konsekvent i sin hållning till kärn­vapen. Samtidigt som man lyfter fram icke-spridningsavtalet, så tycker man inte det är problematiskt att Storbritannien och Frankrike har utvecklat kärnvapen. Förutom det har både USA och Ryssland kärnvapen utplacerade i flera europeiska länder. Kärnvapenplacering i Sverige vid ett medlemskap i Nato, är ett troligt scenario utifrån Sveriges – läs Gotlands – strategiska läge i Östersjön.

Utifrån detta är jag varken ”Putin-vän” eller fientlig till svenskt försvar. Jag är övertygad om att en trovärdig svensk alliansfrihet kräver ett svenskt försvar med stark folklig förankring. Där målsättningen är att upprätta kontroll över svenskt territorium, möta olika säkerhetshot och bidra till internationella insatser för att värna fred och säkerhet. Vi ska ha ett territoriellt försvar och vi ska ha ett totalförsvar. Därför säger jag nej till Nato!