Ledare. Johan Gynnhammar.

2017-04-22 05:55
”Överlag var det bra och progressiva skrivningar som vann gehör på kongressen. Det kan vi till stor del tacka ombuden ifrån Örebro län för, eftersom de tog strid, och vann, på flera viktiga områden” Bild: Björn Larsson Rosvall/TT
”Överlag var det bra och progressiva skrivningar som vann gehör på kongressen. Det kan vi till stor del tacka ombuden ifrån Örebro län för, eftersom de tog strid, och vann, på flera viktiga områden”

Örebroare lyckades påverka kongressen

Det ska bli möjligt att bygga nytt även utanför storstäderna och fler ska ha råd med en god bostad.

Hvad vilja sosial-demokraterna? Den frågan ställde skräddaren August Palm under ett tal i Malmö år 1881. Det var åtta år innan det socialdemokratiska partiet. I dag 136 år senare har mycket skett. Sedan den allmänna rösträtten infördes år 1921 har Socialdemokraterna genom att samla arbetarklassen och medelklassen bakom stora reformer för allmän och lika välfärd etablerat sig som det ledande partiet i svensk politik. I dag har partiet återigen regeringsmakten. Trots det har många den senaste tiden ställ sig frågan – vad vill Socialdemokraterna? 


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


För socialdemokratin har haft några tuffa år. Förlusterna i den högerdominerade riksdagen har varit kännbara och många har upplevt partiet som otydligt. Kanske har det varit så, det tar tid att återhämta sig efter några stormiga år i opposition. Samtidigt har man ifrån regeringens sida lyckats driva igenom reform efter reform med sikte på ökad jämställdhet och jämlikhet. Detta trots ett historiskt svagt stöd i riksdagen. 

Till segrarna kan uppgörelsen om energipolitiken, den nya lagen om offentlig upphandling och ökade investeringar i välfärden räknas. Ändå var det med en kluven känsla som partiet samlade till kongress i Göteborg. För vart var partiet på väg?

Under fem dagar debatterade, förhandlade och jämkade sig kongressombuden och partistyrelsen fram till nya riktlinjer för partiet. När de trötta och slitna lämnade Göteborg så var det med ett tydligt budskap om vad socialdemokratin ska göra nu. Ett stort fokus ligger på att stärka välfärden och investera i samhällsnyttan, hålla ordning och reda i såväl ekonomin som på arbetsmarknaden och att med stadig hand ta tag i den allt viktigare EU-politiken. Överlag var det bra och progressiva skrivningar som vann gehör på kongressen. Det kan vi till stor del tacka ombuden ifrån Örebro län för, eftersom de tog strid, och vann, på flera viktiga områden. 

Till exempel ska Socialdemokraterna nu verka för att sätta stopp för de hyvlingar av arbetstid som har skapat oreda på arbetsmarknaden och satt vanliga människor i ohållbara situationer. I den frågan var min kollega från denna ledarsida, Robert Roos, högst bidragande till ett tydligt ställningstagande. 

Socialdemokraterna ska nu ta tag i både vinstjakt, religiös påverkan i skolan och förbättra möjligheterna till eftergymnasiala studier och högre utbildning för alla. Alla oavsett bakgrund, bostadsort eller funktionsvariation ska få samma möjligheter. I de frågorna spelade Katarina Hansson från Kumla, Kenneth Nilsson från Örebro och Yvonne Nilsson från Karlskoga nyckelroller. 

Socialdemokraterna ska ”steppa upp” när det gäller bostadspolitiken. Det ska bli möjligt att bygga nytt även utanför storstäderna och fler ska ha råd med en god bostad. I de frågorna var Örebros ombud ledande i att få till en offensiv bostadspolitik, inte minst Björn Sundin ifrån Örebro och Andreas Svahn ifrån Hallsberg. 

Ida Eklund från Örebro lyckades också få med sig kongressen i en fråga som är ytterst kännbar för oss örebroare – att tillgången på rent vatten ska säkras. 

Kort och gott så kan man konstatera att svaret på frågan ”hvad vilja sosial-demokraterna?” står klar efter årets kongress – framåt mot ett rättvist och jämlikt samhälle.