Ledare. Kenneth Lantz.

2017-06-26 06:00
Jag vill se att följande målsättningar och fokus ska vara ledande i en sådan långsiktig satsning: Ökad produktion av hållbar mat, som är god, hälsosam, miljövänlig, närproducerad och djuretisk. Bild: Fredrik Sandberg/TT
Jag vill se att följande målsättningar och fokus ska vara ledande i en sådan långsiktig satsning: Ökad produktion av hållbar mat, som är god, hälsosam, miljövänlig, närproducerad och djuretisk.

Vi vill skapa fler jobb och bättre mat

Äntligen, kan man säga, finns det förutsättningar för att vända en utarmning av den inhemska livsmedelsproduktionen för framtiden.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Sverige har den snabbaste urbaniseringstakten i Europa, vilket har lett till att de dominerande näringarna är industri och en växande tjänstesektor.­ I skuggan av detta hankar sig jordbruk och inhemsk livsmedelsproduktion fram. Utvecklingen har under de senaste 20 åren inneburit att hälften av den mat som äts i Sverige importeras. Från att ha varit ett land med hög självförsörjningsgrad på livsmedel är vi nu alltmer beroende av import. Förutsättningarna för lantbrukare och andra aktörer inom livsmedelsbranschen har blivit allt sämre.


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


Övergödning av hav och sjöar är resultatet av att jordbruket i dag står för de största utsläppen av näringsämnen. 25 procent av svenskarnas klimatrelaterade utsläpp kommer från det vi äter, mest ifrån kött.

Hur kan man nu väva ihop detta, så att en ökad inhemsk livsmedelsproduktion samtidigt bidrar till en minskning av klimatutsläppen och miljöbelastningen? Det blir den stora utmaningen.

Regeringen har tillsammans med Vänsterpartiet och Allianspartierna gjort en överenskommelse kring en nationell livsmedelsstrategi. Detta är mycket bra. Strategin ska innehålla en ökad produktion, bidra till en konkurrenskraftig livsmedelskedja, öka sysselsättningen, exporten, innovationskraften och lönsamheten samtidigt som relevanta miljömål ska uppnås. Miljö- och klimatambitionerna är viktiga och måste vara långsiktiga och varaktiga.

Jag vill se att följande målsättningar och fokus ska vara ledande i en sådan långsiktig satsning: Ökad produktion av hållbar mat, som är god, hälsosam, miljövänlig, närproducerad och djuretisk.

Ökad hållbar mat inom offentlig sektor. ­Kraftigt ökad ekologisk matproduktion. Skapande av tusentals nya jobb, främst på landsbygden. Skapande av nya småföretag inom livsmedelssektorn, främst på landsbygden.

Nämnden för Regional tillväxt i Region Örebro län har nu också beslutat om att ta fram en handlingsplan för livsmedelsområdet i länet. Tanken är att den nationella livsmedelstrategin ska omsättas till regional utveckling och tillväxt i Örebro län.

Handlingsplanen kommer att bygga på den nationella strategin. Arbetet ska också utgå från regionens egna styrdokument såsom regionala utvecklingsstrategin, innovationsstrategin där det prioriterade området livsmedel med inriktning mot hållbarhet, hälsa, miljö och måltid ingår. Även den nationella landsbygdsstrategin och landsbygdsprogrammet skall utgöra grund.

Målsättningen är att handlingsplanen ska ge möjligheter till en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar och bidrar till fler jobb och hållbar tillväxt i Örebro län.

I Tiveden pågår diskussioner om skapande av närproducerad, ekologisk mat, som kan ge förutsättningar för nya småföretag – privata eller sociala företag i Laxå kommun. Det är mycket positivt och fler exempel finns säkert i länet. Äntligen, kan man säga, finns det förutsättningar för att vända en utarmning av den inhemska livsmedelsproduktionen för framtiden.

Den behövs för kommande generationer, den behövs för miljön, den behövs för utveckling av näringslivet, den behövs också för vår självförsörjningsgrad i händelse av en avspärrning i en krissituation.