Nyheter.

2013-12-20 05:37
Arbetsförmedlingen står för 65 procent av Andrea Magris lön på städföretaget. Bild: Åsa Wilson
Arbetsförmedlingen står för 65 procent av Andrea Magris lön på städföretaget. Bild: Åsa Wilson

Kraftig ökning av bidragsjobb

På fem år har antalet subventionerade anställningar i Örebro län ökat med över 40 procent. Trots att arbetslösheten bara har ökat med en dryg procent. Arbetsförmedlingen vill att de ska bli ännu fler, men facket varnar för att arbetsgivare utnyttjar bidragen.

Andrea Magri fick sitt nystartsjobb utan att ha träffat sin handläggare på Arbetsförmedlingen.
– Jag är väldigt glad över jobbet, men orolig för vad som kommer att hända sedan. Jag tror att det kommer att bli svårt att få fortsätta jobba här när bidraget tar slut, säger hon.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Nystartsjobb, instegsjobb, lönebidrag och skyddade anställningar. För varje år blir människorna som får en del av sin lön betalad av Arbetsförmedlingen allt fler.

– Det finns fler olika anställningsstöd i dag än för några år sedan och de är generösare i dag. Vi vet att människor tappar fotfästet om de inte har någonstans att gå om dagarna, säger Annika Lyttbacka, chef för Arbetsförmedlingen i Örebro.

Men nu varnar facket för att arbetsgivare vänjer sig vid att det alltid finns rabatterad arbetskraft att ta in.

– Det är klart att det finns tillfällen när det är rätt med subventionerade anställningar, när det är enda vägen att komma vidare. Men det finns vissa företag som sätter i system att anställa person efter person med olika bidrag och rotera dem. Det blir en skev arbetsmarknad, säger Thomas Andersson, ordförande i LO-distriktet i Örebro och Värmland.

Facket ska rådfrågas varje gång Arbetsförmedlingen tar beslut om en subventionerad anställning. Men även när facket säger nej, beviljas bidrag.

– Ofta sker samrådet i sista stund eller i efterhand. Flera förbund uppger att de stöter på personer med lönebidrag på företag som vi kraftigt har avrått ifrån, säger Thomas Andersson.

Förbättrar statistik

Han har sett flera exempel på företag som gång på gång tar in personal med bidrag, utan att erbjuda fasta anställningar när bidragen tar slut.

– Vi har påtalat det flera gånger, men ändå kommer det nya bidragsanställningar till samma företag gång på gång. Mitt intryck är att Arbetsförmedlingen är väldigt intresserade av att få ut folk för att förbättra sin statistik, säger Thomas Andersson.

Och det här är en medveten strategi från Arbetsförmedlingens sida. Fler arbetslösa ska ut på arbetsplatser. Arbetsförmedlingens handläggare mäts och bedöms utefter hur många sökande de lyckas placera hos en arbetsgivare.

– Arbetsmarknadspolitiken är inriktad på att människor ska vara på ett jobb. Vi mäter de resultaten för att se hur man lyckas på våra kontor och enheter, säger Annika Lyttbacka.

Ska leda till anställning

Det betyder en ständig jakt på nya arbetsgivare som kan tänka sig att släppa in en långtidsarbetslös eller funktionshindrad medarbetare.

– Vi skulle behöva många fler arbetsgivare. Det är vår svaga punkt, säger Annika Lyttbacka.

Det finns inga krav på att en arbetsgivare ska ha möjlighet att anställa för att Arbetsförmedlingen ska bevilja subventionerade anställningar.

– Tanken är att det ska leda till att man får en anställning. Men det är inte hundraprocentigt. Ibland vet vi att en arbetsgivare inte har möjlighet att anställa. Men det är i alla fall bättre att man är på en arbetsplats och får referenser och kontakter, säger Annika Lyttbacka.

Det är betydligt fler män än kvinnor som anställs med stöd från Arbetsförmedlingen. I år har 4 247 män och bara 2 835 kvinnor fått anställning med stöd.

– Det är märkligt, men så har det varit i alla år. Det är ofta små verkstäder i mansdominerade branscher som känner till möjligheterna med lönebidrag, säger Annika Lyttbacka.

Åsa Wilson 

”Det är svårt att få jobb utan bidrag”

Andrea Magri flyttade till Sverige från Colombia för två år sedan. Hon hade en akademisk examen och många års arbetserfarenhet med sig. Nu läser hon svenska och siktar på att studera företagsekonomi så snart hon är färdig med språkstudierna. Under tiden städar hon. Nystartsjobbet betyder att Arbetsförmedlingen står för runt 65 procent av lönen. Resten betalas av arbetsgivaren.

– Det här är ett system som hjälper mig jättemycket. Jag känner att jag får stöd. Jag får fortsätta studera och jag har en inkomst, säger hon.

”Tycker det saknas uppföljning”

Arbetsgivaren är en vän till hennes make. De gick tillsammans till Arbetsförmedlingen för att fråga om bidrag. Nystartsjobbet beviljades utan att Andrea någonsin hade träffas sin handläggare.

– Jag fick ett namn på min handläggare och jag försökte ringa flera gånger. Men hon var aldrig där, säger Andrea Magri.

Till slut gick hon tillsammans med arbetsgivaren till Arbetsförmedlingens kundtjänst.

– Där träffade vi en tjej som fyllde i alla papper. Sedan ringde min handläggare till arbetsgivaren och sa att jag kunde börja jobba. Jag tycker att det saknas uppföljning, säger Andrea Magri.

Oro över vad som kommer hända

Men hon är tacksam för lönen. Hon studerar halvtid, men har inte rätt till studielån eftersom hon fortfarande inte har permanent uppehållstillstånd. Tack vare nystartsjobbet får familjen en inkomst till.

– Det spelar ingen roll om lönen kommer från Arbetsförmedlingen eller från någon annan så länge jag får betalt, säger hon.

Men hon är orolig för vad som kommer att hända när pengarna från Arbetsförmedlingen tar slut. Chanserna att hon får behålla jobbet utan subventioner är små. Hon är den fjärde personen som anställs i samma företag med olika former av stöd från Arbetsförmedlingen. Ingen av dem jobbar kvar i dag.

– Det är bättre för dem att välja någon som har bidrag från Arbetsförmedlingen. Det är svårt för ett företag att anställa dig om du inte har det. Jag känner flera personer som har haft instegsjobb och nystartsjobb, men ingen som har fått fast jobb efter det, säger hon.

Hon ser inga möjligheter att få ett vanligt jobb förrän hon har läst färdigt svenskan. Och hon har fortfarande ett par års svenskstudier framför sig om hon ska bli färdig med gymnasienivån. Och nystartsjobbet tar slut om ett år.

– Det är min stora oro. Vad kommer att hända när det här året är slut?

Åsa Wilson

 

Antal beslut om subventionerade anställningar i Örebro län:
2008 4 940

2009 4 966

2010 6 7380

2011 7 069

2012 6 723

2013 7 082 (jan-okt)

I år har 2 835 kvinnor och 4 247 män fått någon form av subventionerad anställning.

De vanligaste stödformerna är:

* Nystartsjobb – ges till företag som anställer långtidsarbetslösa personer, samt personer som nyligen har fått uppehållstillstånd i Sverige. Arbetsförmedlingen betalar ut ett bidrag som motsvarar dubbla arbetsgivaravgiften, dvs drygt 60 procent av lönen. (För ungdomar 21-26 år är arbetsgivaravgiften och bidraget lägre).

* Lönebidrag – ges till företag som anställer personer med någon form av funktionshinder. Arbetsförmedlingen betalar upp till 16 700 kronor av lönen.